Allkonto Ung – konto för barn och unga

Ett vardagskonto för barn och unga under 18 år.
Ung tjej som tittar in i kameran
  • Ett konto för barn och unga under 18 år
  • Få in studiemedel eller lön och ha ett kort till kontot
  • Håll koll på saldot i mobilappen

Tjänster i mobilen

mobil med BankId

Mobilt BankID

Med Mobilt BankID kan du göra dina vanligaste bankärenden och logga in på olika myndigheter och företag.

mobil med två pilar som går vågrätt åt varsitt håll

Mobilappen

I mobilen kan du utföra dina vanligaste bankärenden. För att kunna logga in behöver du Mobilt BankID eller Personlig kod.

en mobil med swish

Swish 

Välj om du enbart ska kunna ta emot eller även kunna skicka pengar. Funktionen Swish förfrågan aktiveras under inställningar i Swish-appen med en BankID signering.


Vill du öppna banktjänster till ett omyndigt barn?

Ge fullmakt i internetbanken

På bankkontor kan ni teckna alla tjänster vi erbjuder barn och unga. Genom att ni som vårdnadshavare ger varandra fullmakt behöver endast en av er besöka ett bankkontor för öppna alla tjänster. Du hittar fullmakter under Min profil när du har loggat in. Om ni inte båda är kunder i banken eller inte vill ge varandra fullmakt är ni välkomna att tillsammans besöka ett av våra bankkontor så hjälper vi er.

Om konto och kort räcker

Via internetbanken kan ni som vårdnadshavare teckna Allkonto Ung med Bankkort Maestro för omyndigt barn. För att det ska fungera krävs det att ni båda har tillgång till Handelsbankens internetbank. Önskar ni fler tjänster för barn? Då behöver fullmakt registreras innan ni kan teckna tjänsterna på ett bankkontor.


Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 950 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: +46(0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Insättningsgaranti

Information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista