1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betala
  4. /
  5. Dödsboets bankärenden

Dödsboets bankärenden

I sorgen när en anhörig avlidit är det mycket för dig som efterlevande att tänka på.
Man sitter och funderar och tittar ut genom ett fönster.

Dödsboets bankkontor hjälper er

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och dödsboets innehav hos Handelsbanken ska fördelas bokar ni en tid på bankkontoret. Dödsboets företräds av samtliga delägare gemensamt tills det är upplöst. Om en dödsbodelägare ska företrädas av annan person behöver denne en fullmakt. Kom ihåg att ta med fullmakter i original, arvskifte samt bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket till mötet på kontoret.

Fullmakt för dödsbodelägare

Om du som delägare i dödsboet vill utse en annan person som företräder dig behöver denne en fullmakt.


Vad händer med dödsboets bankärenden?


Vi avslutar automatiskt

  • Kort
  • Internetbanken och telefontjänsten
  • Stående överföringar
  • E-faktura
  • BankID
  • Privatgiro

Annat som upphör

Fullmakter upphör att gälla och dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort.

Saldo- och räntebesked

För att kunna göra en bouppteckning behövs uppgifter på den avlidnes tillgångar och skulder i banken därför skickar vi ett saldo- och räntebesked till dödsboets adress.

Betala dödsboets räkningar

Vi hjälper också dödsboet att betala nödvändiga räkningar som till exempel hyra, skatt, el eller bolåneräntor. Det kan även vara räkningar avseende begravningskostnader eller kostnader för bouppteckning. Använd blanketten Betalningsuppdrag för dödsbo när du sänder räkningar till bankkontoret.