Handelsbanken.se Handelsbanken.se

Sparande i tuffa tider

Läs om hur du bäst sparar trots stigande priser och högre boendekostnader. Våra experter Linda Haraké och Mats Nyman ger sina bästa tips.

Stigande priser på det mesta och betydligt högre boendekostnader har slagit hårt mot svenskarnas vardagsekonomi. Men det har också ökat medvetenheten kring den egna ekonomin, visar en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Handelsbanken.

Avbokade semestrar och färre presenter, men också inställda fritidsaktiviteter, inte lika många klädinköp och minskat barnsparande. Fyra av tio barnfamiljer säger att den sämre ekonomin påverkat barnen, enligt undersökningen.

Familjer med lägre hushållsinkomster drar i större utsträckning in på presenter, klädinköp och fritidsaktiviteter. Föräldrar med något högre inkomster och därmed större möjlighet till sparande drar framförallt ner på sparandet.

Men trots att många hushåll har det tufft just nu så anger sex av tio att de blivit mer medvetna om den egna ekonomin – något som är positivt. Det menar Handelsbankens placeringsstrateg Mats Nyman och Linda Haraké, hållbarhetsansvarig på Savings & Pension, i ett samtal kring sparande i tuffa tider.

Få koll, prata ekonomi hemma

− Kunskap och aktiva val kan göra att du klarar minskade marginaler bättre. Ta tillfället i akt att se över din hushållsekonomi, nu när det sker stora förändringar i samhällsekonomin. Inte minst för att bättre koll kan minska oron säger Linda Haraké.

Varannan person i undersökningen tror att kvinnor påverkats mest ekonomiskt, men bara en knapp tredjedel av de som har en partner svarar att de diskuterar ekonomiska frågor med varandra.

− Att diskutera den gemensamma ekonomin är fortfarande inte en självklarhet, menar Mats Nyman. Och det verkar vara under barnaåren detta glöms. Yngre, de mellan 18-34 år, samt de över 65 år anger att de talar mer om sin ekonomi i hemmet.

Samtidigt anger många att de haft samtal med sina barn om vad saker och ting kostar, vad det innebär att inte ha råd och att inköp behöver planeras.

Gör alla delaktiga

− Att diskutera familjens ekonomi hemma på ett pedagogiskt sätt gör alla delaktiga, och bidrar till bättre koll på utgifterna. Ett annat sätt att få koll kan vara att testa funktionen Min ekonomi i vår mobilapp, där kan du se vad pengarna faktiskt gått till, och det är ett bra sätt att få en överblick över sin ekonomi säger Linda Haraké.

Kvinna vid dator

Buffert – tips för att dämpa oron

Det finns mer du själv kan göra för att få en stabilare ekonomi, som att ha en tillräcklig buffert. I undersökningen anger var tionde hushåll att de inte har någon buffert alls. Och ytterligare en fjärdedel har mindre än 50 000 kronor på buffertkontot.

− Vi får faktiskt många frågor kring just buffertsparande, även från mer förmögna kunder. För det är inte kul att behöva sälja sina aktiefonder på en orolig börs, när något oförutsett händer säger Linda Haraké. Frågorna är ofta väldigt konkreta, som hur stor bufferten bör vara.

− Och svaret är högst individuellt, bland annat beroende på hur din familjesituation ser ut, hur du bor och din livsstil. En pensionär i hyreslägenhet behöver inte samma buffert som en barnfamilj i en stor gammal villa med två bilar. Ett vanligt riktmärke är två månadslöner efter skatt, för varje vuxen. För högt belånade hushåll eller när marginalerna i vardagsekonomin är små ska bufferten helst vara större menar Mats Nyman.

Långsiktigt sparande – små beslut i närtid får stora konsekvenser på sikt

Dyrare el och mat märks här och nu. Det kan därför vara lättare att ta tag i än sådant som får effekter först längre fram. Var femte barnfamilj har till exempel minskat sparandet till sina barn. Då kan det bli svårare för barnen att i framtiden komma in på bostadsmarknaden.

− Försök behålla det långsiktiga sparandet, om än på en lägre nivå, om marginalerna i hushållet krymper. Även en liten summa varje månad gör stor skillnad när man sparar på lång sikt. Likaså är det viktigt att båda parter i ett förhållande fortsätter med långsiktigt pensionssparande, säger Linda Haraké.

− En ljusglimt i undersökningen är att över hälften av hushållen uppger att de planerar öka sitt sparande, framförallt till buffert, trots en tuffare ekonomisk situation. Det gör att de blir bättre rustade för framtiden avslutar Mats Nyman.

Artikeln har tidigare varit publicerad i nyhetsbrevet Din ekonomi 2023-05-11

3 tips för att stärka ekonomin

Få koll

Gör en budget och prata pengar med varandra − ekonomisk medvetenhet är ett medel för ekonomisk trygghet och frihet. Och är en bra grund för en jämställd ekonomi.

Spara till buffert 

En tumregel kan vara att ha två månadslöner efter skatt, per vuxen person, på kontot. Med ett sparat kapital kan familjen klara oförutsedda utgifter och oron för ekonomiska kriser kan minska. 

Spara till dig själv

Behåll ditt långsiktiga sparande om möjligt. Det ger ekonomisk frihet och trygghet att fatta livsavgörande beslut även i tuffare ekonomiskt läge. Även en mindre summa varje månad gör skillnad på lång sikt. 

Läs fler artiklar

 - Handelsbanken.se

Placera eller amortera?

- Handelsbanken.se

Buffertspara så här

 - Handelsbanken.se

Jämställd ekonomi