Indexfonder

En Indexfond är en typ av aktiefond som följer en viss marknad — ett visst index.
Kvinna framför dator i kök.

Vad är en indexfond?

Följer utvecklingen på en viss marknad

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Denna fond består sen av aktier som ingår i detta index och i takt med att dessa ökar eller sjunker i värde så gör också fonden det. 

Index används för att jämföra och i relation till de fonder vi pratar om handlar det om aktierna. Fonden kan till exempel följa ett index som heter OMX Stockholm 30, som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Då består den indexfonden av just dessa 30 bolag. 

Indexfonden har dessutom oftast lika stor andel i olika företags aktier, som dessa aktier har i det index den följer. Det betyder att om ett bolag utgör tio procent av OMXS30, kommer fonden till tio procent bestå av det bolagets aktier.

Spara i fonder

  1. Logga in och välj hur du vill handla din fond. I fondkonto eller investeringssparkonto.
  2. Välj sedan om du vill månadsspara till fonden.
  3. Du kan göra detta antingen via internetbanken eller mobilappen.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter


För vem passar indexfonder?

Kvinna som funderar på att köpa indexfonder

Sparhorisont och engagemang

En aktiebaserad indexfond passar dig som sparar på lång sikt och inte vill vara så aktiv i ditt sparande.

Du får en lägre förvaltningsavgift än i aktivt förvaltade fonder. Men du har samtidigt inte möjlighet att få större avkastning än indexet, till skillnad från en aktivt förvaltad fond. Indexfonder finns både som vanliga fonder och som börshandlade fonder − så kallade ETF:er (Exchange Traded Funds).

Se alla våra indexfonder

Andra typer av fonder

Magnifying Glass with graph

Aktiefonder

Aktiefonder är en typ av fonder som har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Blandfonder

Blandfonderna placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjligheter till bra utveckling på sikt.

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar eller statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder.

Hedgefonder

Målet för de flesta hedgefonder är att ge en positiv utveckling oavsett om börsen går upp eller ner. Många av dessa fonder har lägre risk än aktiefonder men det finns även hedgefonder som har hög risk.


Lär dig hur du kan spara i fonder

Tid: 2 min 47 sek

Kom-igång-tips för fondsparande

Att fondspara i ISK är en populär sparform. Att månadsspara i fonder är ett enkelt sätt att komma igång på börsen och spara till sånt du drömmer om. Om du är ny på börsen och i behov av kom-igång-tips. Kolla in fondskolan för sånt som kan vara bra att veta. 

Fonder för nybörjare

Frågor och svar