Indexfonder

Indexfonden följer en viss marknad — ett visst index.

Så fungerar indexfonder

Följer utvecklingen på en viss marknad

Målet är att följa utvecklingen i ett förutbestämt index. Det kan till exempel vara att fonden ska ha innehav av aktier som motsvarar de 30 största företagen på Stockholmsbörsen.  
  • Fördelen med en indexfond är att den har en lägre förvaltningsavgift än en aktivt förvaltad fond. Och att du vet vilket index som kursutvecklingen strävar efter att följa. 
  • Nackdelen är att du inte har möjlighet att få en bättre utveckling än indexet, till skillnad från en aktivt förvaltad fond.
Indexfonder finns både som vanliga fonder och som börshandlade fonder (så kallade ETF:er, Exchange Traded Funds).

Bra att veta

Risken behöver inte vara lägre i en indexfond än i en aktivt förvaltad fond.
Risken beror på vad fonden placerar i för typer av värdepapper. Ju större kurssvängningar desto högre risk. Läs mer om risk på Fonder och risknivåer.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.