Hedgefonder

Hedgefonder har som mål att ge positiv utveckling oavsett hur börsen går.

Vad är hedgefonder?

Hedgefonder kan ha låg risk

Målet för de flesta hedgefonder är att ge en positiv utveckling oavsett om börsen går upp eller ner. Många av dessa fonder har lägre risk än aktiefonder men det finns även hedgefonder som har hög risk.

  • Fördelen är att du minskar risken att förlora pengar när börsen går ner. Kurssvängningarna i en hedgefond kan vara lägre än i en aktiefond. I många hedgefonder betalar man en låg förvaltningsavgift och bara om fonden överträffar en förutbestämd nivå får man betala en så kallad prestationsbaserad avgift.
  • Nackdelen är att du inte får ta del av en eventuell börsuppgång i samma utsträckning som en ren aktiefond, vilket kan ses som en "kostnad" för att säkra fonden mot nedgångarna på aktiemarknaden.

Bra att veta

Det finns även hedgefonder med hög risk. Så innan du väljer hedgefond, ta reda på fondens risk och vilket mål den har.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.