new company analyzing data Handelsbanken.se

Fondtips

För dig som är aktiv i ditt sparande.

Fondtips – ett komplement till övrigt sparande

Tipsen har ofta en relativt hög risk och kan ses som ett komplement till övrigt sparande. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Våra aktuella fondtips

Sverige Selektiv

 • Placerar i noggrant utvalda kvalitetsaktier, ger lägre risk för långvariga nedgångar
 • Beprövad kvantitativ och kvalitativ investeringsprocess med gott historiskt resultat
 • Risk: (4/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 %

Hälsovård Tema 

 • Hälsovårdssektorn har snabb tillväxt, hög lönsamhet och är dessutom relativt stabil
 • Fondens förvaltare väljer bolag med hög kvalitet och hög grad av hållbarhet 
 • Risk: (4/7)
 • Förvaltningsavgift 1,50 %

Latinamerika Impact Tema

 • Region med goda förutsättningar för tillväxt, lågt värderad aktiemarknad
 • Investerar i bolag som bedöms kunna bidra positivt till miljö och social utveckling
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,60 %

Läs djupgående artiklar och få fondinformation

En kvinna som ler

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.