Aktiefonder

Aktiefonder placerar på aktiemarknaden – i ett visst land, en region eller globalt.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond kan placera över hela världen, i en region, i ett land eller i en specifik bransch. Aktiefonder kan vara indexfonder, aktivt förvaltade eller hedgefonder. 

Aktiefonder är en typ av fonder som har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Olika aktiefonder har olika risk

En aktiefond placerar ofta i mer än hundra olika aktier och företag. På så sätt sprids risken. 

  • Lägst risk inom aktiefonder har generellt sett de som placerar globalt och i många olika aktier. 
  • Högst risk har oftast de aktiefonder som placerar i enskilda länder, regioner eller branscher.

Bra att veta               

En aktiefond som placerar i utländska aktier kan också påverkas av upp- och nedgångar i valutakursen. Till exempel om den amerikanska börsen går upp kan en amerikafond gå ner i värde om dollarn sjunker mot den svenska kronan.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

När är aktiefonder ett bra alternativ?

Tid: 3 min 12 sek

Vilka olika typer av aktiefonder finns det och när kan de vara ett alternativ i ditt sparande? Och hur var det nu med sparhorisont? Varför kan den vara viktig? Det och mycket mer går Rebecca igenom i det här avsnittet av Fondskolan.