Räntehöjning - vad innebär det för mig?

Få svar på de sju vanligaste frågorna om de högre räntornas påverkan på bolån, och tips på hur du kan tänka.
Handelsbanken.se

Stigande bolåneräntor påverkar din månadskostnad

Den senaste tiden har inflationen ökat i rasande takt. Priserna på bland annat el, drivmedel och mat har gått upp. Bolåneräntorna stiger också. För dig som bolånetagare kan det få stora effekter på månadskostnaden. Här får du svar på de vanligaste frågorna om räntehöjningar och ett par tips på vägen.

7 vanliga frågor om bolåneränta och räntehöjning

 - Handelsbanken.se

1. Vilken bolåneränta ska man räkna med?

Handelsbankens makroekonomer gör prognosen att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare, till 4,25 procent i november 2023. Det driver upp rörliga boräntor ytterligare. Från halvårsskiftet 2024 och vidare in i 2025 är prognosen att Riksbanken långsamt sänker styrräntan, varför även rörliga boräntor kan komma att toppa sent 2023 eller under inledningen av 2024. På några års sikt räknar Handelsbankens ekonomer med att Riksbankens styrränta kommer variera kring 2-2,5 procent.

2. Hur mycket dyrare blir min månadskostnad när räntan höjs?

Förenklat kan man säga att en procentenhets ränteuppgång motsvarar, efter skatt, ungefär 600 kronor mer i månaden per miljon i lån.

3. Rörlig eller bunden ränta?

Är det dags att binda lånen eller inte? När du ska välja bindningstid ska du utgå ifrån hur din ekonomi ser ut idag och ta hänsyn till de planer du har inför framtiden. Fundera på vilket utrymme du har i din ekonomi om boendekostnaderna skulle öka. Det finns både för- och nackdelar med att ha bunden och/eller rörlig ränta. 

Fördelar med rörlig ränta
Ska du lösa lånet inom en snar framtid, till exempel för att du planerar att flytta, kan rörlig ränta (tremånadersränta) vara att föredra eftersom det då inte kostar något att lösa. Om ett bundet lån behöver lösas in i förtid kan du behöva betala en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

Fördelar med bunden ränta
Väljer du en längre bindningstid vet du exakt vilken ränta du ska betala varje månad under den tiden. Du kan även dela upp bolånet i flera delar och binda på olika löptider för att din ekonomi ska bli mindre sårbar om räntorna stiger. På så sätt minskar du risken för att behöva välja en ny räntebindningstid för hela lånet vid ett enskilt tillfälle när räntorna kanske är högre.

Så här har Handelsbankens kunder bundit sina räntor:

Räntebindningstid 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
3 månader 83 % 83 % 74 % 71 %
1 år 4 % 5 % 10 % 7 %
2 år 4 % 4 % 6 % 6 %
3 år 6 % 5 % 6 % 9 %
5 år 3 % 3 % 3 % 6 %
Längd 0:39 min

4. Kan jag säkra min bolåneränta på något sätt?

Vill du ha koll på din bolåneränta så kan räntesäkring vara ett alternativ för dig. Räntesäkring innebär att du i förväg - inför en kommande utbetalning eller villkorsändring - kan få den räntenivå som gäller dagen då du tecknar räntesäkringen. Du hittar räntesäkring i internetbanken under lån.

Logga in och räntesäkra Öppnas i nytt fönster

 - Handelsbanken.se

5. Hur räknar banken på bolån? 

Vi använder ett verktyg som heter bokalkylen där vi räknar ut hur mycket du har kvar att leva på efter att hushållets totala löpande kostnader är betalda. I beräkningen ingår boendekostnader som amortering, ränta, driftskostnad och hemförsäkring. Vi räknar även med en så kallad kalkylränta, för att ta höjd för att du ska klara en eventuell räntehöjning. Kalkylräntan är för närvarande 7 %.

Levnadskostnaderna i bokalkylen utgår från ett schablonbelopp från Konsumentverket. Utifrån hur många vuxna och barn som finns i hushållet beräknas kostnader för till exempel mat, kläder, hemutrustning och övriga förbrukningsvaror.

När vi får en låneansökan tittar vi även på anställningsform (fast anställd, studerande, föräldraledig). Men anställningsformen behöver inte vara avgörande. Ibland kan man till exempel ta hjälp av en förälder som medlåntagare för att komma in på bostadsmarknaden.

Alla har olika förutsättningar och hos oss i Handelsbanken får man alltid en individuell bedömning av just sin specifika situation och sina ekonomiska förutsättningar.

6. Varför höjs styrräntan?

Bakgrunden till att styrräntan höjs är att inflationen har ökat så kraftigt och för att inte riskera en löne-och prisspiral så höjer Riksbanken räntan. Det gör man dels för att påverka förväntningarna, vad vi tror om kommande löner och priser. Dels för att dämpa aktiviteten i svensk ekonomi för att få ner pristrycket, det vill säga inflationen.

7. Hur påverkar en höjning av styrräntan min bolåneränta?

De senaste åren har vi haft historiskt låga och stabila räntor. Som en påföljd av ökad inflationen har Riksbanken höjt styrräntan, vilket i sin tur har påverkat bolåneräntorna.

Beroende på om du har bolån, privatlån, sparande eller andra kostnader kan din ekonomi påverkas på olika sätt. Om du har bolån är det bra att kolla vilken bindningstid du har och om det fortfarande är ett bra val för dig.

Tips! I Handelsbankens app kan du se riskfördelning på dina bolån.

ränteartikel riskfördelning i appen handelsbanken.se

Få koll på din boendeekonomi

Längd: 09:37 min

Bolånekollen är ett program för dig som vill få koll på det som påverkar din boendeekonomi, till exempel bolåneräntor, inflation och bostadspriser. 

I senaste avsnittet pratar vi om Riksbankens besked och vad det innebär, hur ska man göra med amorteringar och vad finns det för fördelar och nackdelar med dagens bostadsmarknad?

Mer om räntor

Aktuella boräntor

Läs mer om hur bolåneräntor funkar och se vår aktuella listränta och genomsnittliga ränta.

Hur välja bolåneränta?

Vilken bindningstid? Fast eller rörlig ränta? Tips inför att du ska välja eller se över bolåneräntan.

Ikon med hus och en procenttecken för ränta