Investera, placera eller amortera?

Ska man amortera eller placera om man har pengar över? Valet är svårt, det finns goda argument för båda alternativen.

Trygg eller långsiktig avkastning – vad är bäst för dig?

Pride 2022 handelsbanken.se

Ur ett avkastningsperspektiv är frågan enkel. Även om räntorna på bostadslån har stigit en hel del, ger aktiemarknaden förmodligen en högre framtida avkastning. Amorterar man på sina bostadslån blir de minskade räntebetalningarna den avkastning man får. Aktiemarknaden däremot kan förväntas ge en betydligt högre avkastning på kanske 7-9 procent per år, på lång sikt. Är målet en hög avkastning, och man har ett långt tidsperspektiv, kan det vara bättre att köpa aktier eller aktiefonder.

Men på kort sikt kan mycket hända. Börsen rör sig ofta kraftigt, både upp och ner. Inte ens på 5-10 års sikt är det säkert att aktier ger bättre avkastning än att amortera. Är målet att få en säker avkastning kan det därför vara ett bra alternativ att betala av på lånen istället.

Så skyddar du dig mot stigande räntor

Den stora risken med bostadslån är om räntorna stiger. Stigande räntor gör inte bara att boendekostnaderna ökar. De kan också leda till lägre bostadspriser, vilket är ett av skälen till att Finansinspektionen infört amorteringskravet.

Risken för stigande räntekostnader är i princip lätt att skydda sig mot. Det är bara att binda räntan. Nackdelen är att det, beroende på marknadsförutsättningarna, kan kosta en del om man flyttar och inte kan ta med sig lånen. Att amortera av rädsla för stigande räntor är inte lika effektivt som att binda räntan, eftersom det oftast tar lång tid att beta av skulden. Om bostaden däremot faller kraftigt i värde, så att den i värsta fall blir mindre värd än lånet, är amorteringar det enda som hjälper. 

Hur långt är det kvar till pensionen?

Börjar du närma dig pension gäller det att tänka till. Det kan vara bra att amortera för att få en lägre boendekostnad som pensionär. Samtidigt kan det vara svårare att få låna när inkomsterna är lägre, till exempel för att renovera bostaden. För dig som är yngre kan det vara bra att amortera om man planerar att köpa en dyrare bostad längre fram, eller om man vill renovera eller bygga till.

Pride 2022 - Handelsbanken.se

Bra med försäkringar och att betala av mindre lån

Hur ska man då lägga upp sitt sparande? De tvingande amorteringskraven styr förstås. Därefter bör en rejäl buffert, för oförutsedda utgifter och tillfälliga inkomstbortfall, normalt gå före avbetalningar på bostadslånet eller att göra mer riskfyllda placeringar. En buffert kan också användas till att betala räntorna på bostadslånet om bostadskostnaderna stiger i framtiden. 

Men en stor buffert eller att amortera på bostadslånet är inte alltid de bästa sätten att skydda familjens ekonomi mot eventuell arbetslöshet, långtidssjukdom eller dödsfall. Då är försäkringar mer träffsäkert. Och har man andra lån, som blancolån, kreditkortsskulder, delbetalningar eller konsumtionslån, lönar det sig så gott som alltid bättre att betala av dem först. Bara studielån och lån på uppskov efter bostadsförsäljning har lägre räntekostnad än bostadslån.

När detta är omhändertaget lönar det sig nästan alltid bättre att placera i aktier, på lång sikt. Och med ränta på ränta växer avkastningsskillnaden mellan amortering och aktieavkastning.

Mats Nyman, Handelsbanken
Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

För att summera: 

För långsiktigt sparande, till exempel om man har långt till pensionen, är aktier ett överlägset alternativ till amorteringar ur ett avkastningsperspektiv. Samtidigt är risken förstås högre, men risken i aktiemarknaden minskar ju längre placeringshorisonten är, i synnerhet om man sprider riskerna väl. Och ju tidigare du börjar pensionsspara, desto mindre behöver du spara längre fram. 

Amortering kan vara ett alternativ om man vill spara utan risk. Men glöm inte att spara till en buffert först. En bra buffert är en billig trygghet!

Är man osäker kan man förstås göra både och. Placera hälften av de pengar du har över långsiktigt, i aktier eller aktiefonder, och använda den andra halvan till att amortera. Då får du både mer att leva på och lägre boendekostnader i framtiden.

5 sätt att öka tryggheten i din ekonomi

 1. Ha en buffert
  Ett par månadslöner är en bra tumregel, mer om man äger sin bostad.

 2. Bind räntan
  Att binda räntan är det effektivaste sättet att skydda sig mot stigande räntor. 

 3. Säkra din inkomst
  Var med i a-kassan och komplettera med extra arbetslöshetsförsäkring.

 4. Små marginaler?
  Komplettera med extra sjukförsäkring som ger en inkomst om du blir långtidssjuk, och kanske en vårdförsäkring som gör att du får vård och kan återgå till arbetet snabbare.

 5. Tänk på familjen
  En livförsäkring skyddar familjens ekonomi om du går bort. 

Ovanstående tips är generella och ditt bankkontor kan hjälpa dig se över vad som är bäst för just dig.

Så här kan vi hjälpa dig

Skaffa en buffert

En bra buffert är en billig trygghet när oförutsedda utgifter uppstår.

Spara till buffert

Säkra pensionen

Ett eget pensionssparande gör stor skillnad.

Spara till pension

Investera i fonder

Ett enkelt sätt att spara till dina drömmar.

Spara i fonder