- Handelsbanken.se- Handelsbanken.se

Pensionsålder − när går man i pension?

När kan du ta ut din allmänna pension? Vad gäller för tjänstepensionen och det egna sparandet? Här reder vi ut vilka pensionsåldrar som gäller.

När får man gå i pension?

Du kan välja själv när du ska börja ta ut din allmänna pension men det finns en lägsta ålder som beror på när du är född. Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg eller bostadstillägg. 

Pensionsålder och riktålder

Från 2023 gäller nya regler för vid vilken ålder du får gå i pension. De nya pensionsåldrarna styr när du kan ta ut allmän pension första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan betalas ut. 

Riktåldern gäller från 2026

Riktåldern kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och den kommer följa medellivslängden. Eftersom vi i genomsnitt lever längre så kommer åldern för tidigast uttag stegvis höjas. Riktåldern för 2020, 2021 och 2022 är 67 år och det kommer tillämpas under åren 2026-2028. 

Premiepension

Premiepensionen är en del av allmänna pensionen och du behöver välja hur du vill att den ska förvaltas under utbetalningen. I fondförsäkring eller i traditionell försäkring. 

Ta ut tjänstepensionen

En del tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år. Andra måste du ansöka om utbetalning. Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid. Till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Tänk noga igenom hur du vill göra, för du kan inte ändra ditt val i efterhand. 

Utbetalning av privat pensionssparande

Har du sparat på egen hand till din pension? Då gäller lite olika regler för uttag, beroende på vilket sätt du sparat. Om du sparat i fonder på ett Investeringssparkonto (ISK) eller fondkonto, då kan du själv välja hur och när du vill ta ut pengarna. 

Om du har en äldre privat pensionsförsäkring eller ett Individuellt pensionssparande - IPS, då kan du ta ut den tidigast från 55 års ålder. 

Bra att veta innan du ansöker om allmän pension

  • Ansök tre månader innan du vill ha din pension.
  • Du kan inte ansöka retroaktivt.
  • Väljer du att arbeta vidare och väntar med pension behöver du inte höra av dig till Pensionsmyndigheten.
  • Du väljer själv hur sent du vill börja ta ut din pension. 
  • Du ansöker hos
pensioner couple in autumn  Handelsbaken.se

Dags att gå i pension?

working from home - Handelsbanken.seworking from home - Handelsbanken.se

Hur fungerar pensionen?

 - Handelsbanken.se

Efterlevandeskydd