1. Privat
  2. /
  3. Distributionsersättning

Vår ersättningsmodell

Så fungerar distributionsersättning i Handelsbanken.
Personer har möte på ett kontor

En lokal bank som tar lokala beslut

I Handelsbanken strävar vi alltid efter att alla viktiga affärsbeslut ska tas så nära dig som kund som möjligt. Av någon som känner dig och marknaden bäst. Vår erfarenhet är att det bidrar till bättre kundmöten, bättre beslut och nöjdare kunder. För dig som kund betyder det att du kan känna dig trygg med att du får personlig service nära dig på det sätt som passar dig bäst; i mobilen, på webben, lokalt på orten och på kontor i fler än 20 länder. Närheten till dig är helt enkelt det som ger oss förmågan att ge dig verkligt kvalificerad och relevant rådgivning som är gynnsam för din ekonomi.  

Vår långsiktighet och lokala närvaro gör också hållbarhet till en naturlig del av vår verksamhet. Det innebär att vi har en långsiktig syn på vår relation med dig som kund.

Ömsesidigt förtroende

Vår verksamhet bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan oss och dig som kund. Eftersom vi inte påverkas av varken säljmål eller bonusar grundar sig våra råd alltid i att vi lyssnar till dig som kund och ser till ditt bästa. Vår finansiella stabilitet ger oss möjlighet att göra affärer oavsett konjunktur och omvärldsläge. Målet är att vi ska göra goda hållbara affärer som är gynn­samma både idag och i framtiden. För att ge dig verkligt anpassad rådgivning erbjuder vi bland annat:

  • Personlig rådgivning. 
  • Lokal närvaro genom ett rikstäckande kontorsnät i Sverige.
  • Tillgång till analys- och nyhetstjänster.
  • Verktyg för att underlätta dina investeringsbeslut. 
  • Utbildningar, exempelvis fondskolan. 
  • Vårt produkt- och tjänsteutbud består av vårt eget utbud samt externa aktörers produkter och tjänster. 
  • Tillgång till fler än 1 000 fonder via fondtorg oavsett skattemiljö. 
  • Tillgång till förvar och handel i börsnoterade finansiella instrument och fonder inom ramen för investeringssparkonto.

Distributionsersättning till kontoren 

Vår lokala närvaro innebär att kontoren får intäkter då de distribuerar produkter och tjänster från tredje part såsom exempelvis Handelsbanken Fonder AB. I den avgift som du betalar för en produkt eller tjänst går därför en viss ersättning till det lokala bankkontoret. Ersättningen finns till för att höja och bibehålla kvaliteten på våra produkter och tjänster samt vår service och rådgivning. 

Vill du veta mer om vår ersättningsmodell?

FinansinspektionenÖppnas i nytt fönster är den myndighet som reglerar hur ersättningar, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) betalas eller tas emot.

Har du frågor om ersättningsmodellen? 

Kontakta oss på mejladress: 

ersattningar@handelsbanken.se