-  Handelsbaken.se

Ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en kostnad du betalar till banken om du vill lösa ett bundet lån innan bindningstiden löper ut.

Du behöver inte betala ränteskillnadsersättning för lån med rörlig ränta (3-månadersränta). 

Då kan du behöva betala ränteskillnadsersättning

  • Vid flytt av bolån med bunden ränta till ny bank innan bindningstiden löper ut.
  • Om du betalar hela eller delar av ett bundet bolån innan bindningstiden löper ut.

Kontakta ditt bankkontor

Funderar du på att lösa ett lån i förtid? Kontakta ditt kontor för att få veta vad det skulle kosta. 

Så beräknas ränteskillnadsersättningen

 - Handelsbanken.se

Ränteskillnadsersättningen räknas fram på ditt låns nuvärde, det vill säga den skuld som lånet skulle ha varit vid bindningstidens slut om du inte hade löst det i förväg. Vi har då tagit hänsyn till om du skulle ha amorterat under den bindningstid som var kvar. Vi räknar sedan ut skillnaden mellan räntan på ditt nuvarande lån och jämförelseräntan på den period som är kvar till dess att bindningstiden är slut.

Gör din egen kalkyl

konsumenternas.se Öppnas i nytt fönster finns en kalkyl där du själv kan beräkna din ränteskillnadsersättning.

Mer om ränteskillnadsersättning

Ta med dig bolånen när du flyttar

Är ditt bolån, eller delar av det, bundet kan det löna sig att vänta med att flytta över det för att slippa betala ränteskillnadsersättning. Då flyttar vi över lånen till oss i takt med att bindningstiderna löper ut på din andra bank. Vet du redan nu att du kommer att flytta inom ett par år kan det vara bra att välja en kortare räntebindningstid för att slippa att lösa lånen i förtid.

Är avdragsgill

Du får göra avdrag i din deklaration för ränteskillnadsersättning på samma sätt som för den vanliga ränta du betalar på dina lån.

Handelsbanken.se

Regleras i Konsumentkreditlagen 

Vi beräknar ersättningen enligt de regler för jämförelseräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen.

Paragraftäcken

Frågor och svar

Läs mer

 - Handelsbanken.se

Räkna på bolån

Räkna på bolån och vad månadskostnaden kan bli.

 - Handelsbanken.se

Binda räntan

Vilka för- och nackdelar finns det med att binda bolånen?

partner looking at apartment  - Handelsbanken.se

Aktuella bolåneräntor

Se aktuella räntor och vad som påverkar räntan du kan få.