Avgifter för byggnadskrediter - småhus

Här ser du aktuella avgifter

Byggnadskrediter för småhus

Avgift Pris
Granskning, uppläggning, spärrförbindelse, omläggning av krediten samt faktura betalning (avser fakturor som omfattas av spärrförbindelse) 4 500 kr per fastighet
Besiktning (Om extern besiktningsman anlitas kan annat pris gälla) 750 kr
Räntan varierar beroende på lån och säkerhet. För aktuella ränteuppgifter, kontakta ditt bankkontor.