1. Boränteindikatorn

Boränteindikatorn

Hur ser våra analytiker på konjunkturen och marknadsräntorna
Längd: 10:54 min

I korthet

  • Hur mycket kommer räntor stiga?
  • Rörlig eller bunden ränta?
  • Vilka risker ser vi?
Uppdaterad 2022-07-01

Boränteindikatorn 1 juli

-
Marknadens tro på boräntornas utveckling

Analytiker

Clas Måhlén
Makroanalys

Helena Bornevall
Makroanalys

Räntemarknaden nuläge

Centralbanker har gett mycket stort stöd till ekonomin med styrräntor omkring noll och köp av obligationer för att hålla nere räntenivån på längre löptider. Nu är räntor på väg upp i snabb takt. Riksbanken beslutade den 30 juni att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent och signalerar fortsatta räntehöjningar för att få ned den idag höga inflationen. Osäkerheten kring inflations- och ränteutvecklingen är fortsatt mycket stor. Marknadens förväntningar på räntehöjningar är något högre än vad vi och Riksbanken prognostiserar.

Utveckling framöver

Arbetsmarknaden är stark, med rekordhög sysselsättningsgrad och många lediga jobb, och företagen ser fortsatt ljust på det ekonomiska läget. Det stigande kostnadstrycket har framför allt drabbat hushåll, som idag ser dystert på de ekonomiska utsikterna. Konsumentförtroendet har vänt ned till en historiskt låg nivå. Stigande konsumentpriser och stigande räntor leder till att hushållens boendekostnader stiger från tidigare låga nivåer samt urgröper hushållens köpkraft. Vi räknar med ytterligare två räntehöjningar i år och en i början av nästa år så att styrräntan uppgår till 2 procent i början av 2023. Detta tror vi kommer leda till en dämpad utveckling av hushållens konsumtion och så småningom stigande arbetslöshet.

Utveckling av bostadspriserna

Det stigande kostnadstrycket och stigande räntor talar för en svag utveckling på bostadsmarknaden. Vi ser nu tydliga tecken på en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden. Antal bostadsförsäljningar minskade kraftigt i maj samtidigt som bostadspriserna vände ned tydligt, efter två månader av mer stillastående priser. Vi räknar med ytterligare nedgångar det närmaste året och vår prognos är att den genomsnittliga prisnivån återgår till nivån vi såg i inledningen av 2021.  

Hur gjorde andra?

Så här valde Handelsbankens kunder bindningstider under de senaste kvartalen.
Räntebindningstid 220630 220331 211231 210930
3 månader 49 % 28 % 36 % 35 %
1 år 15 % 25 % 14 % 10 %
2 år 10 % 16% 17 % 12 %
3 år 15 % 21 % 24 % 32 %
5 år 10 % 9 % 8 % 10 %

Mer om bolåneräntor

Prenumerera

Vill du få Boränteindikatorn direkt i din mejlbox? Den skickas ca fyra gånger om året.

Prenumerera här

Aktuella boräntor

Allt om våra räntor! Se aktuella listräntan, genomsnittsräntan och historiska räntor.

Till bolåneräntor

Konsten att välja rätt ränta

Fast eller rörlig bolåneränta? Kort eller lång bindningstid? Läs guiden om hur man väljer rätt ränta.

Till guiden