1. Boränteindikatorn

Boränteindikatorn

Hur ser våra analytiker på konjunkturen och marknadsräntorna
Längd: 10:54 min

I korthet

  • Hur mycket kommer räntor stiga?
  • Rörlig eller bunden ränta?
  • Vilka risker ser vi?
Uppdaterad 2022-07-01