Avgifter för bolån

Här ser du de avgifter som gäller vid bolån
Avgift Pris
Uppläggning Ingen avgift
Avisering Ingen avgift
Låneförlängning Ingen avgift
Övertagande Ingen avgift
Betalningspåminnelse 60 kr

Övriga lån och tjänster, till exempel handpennings-och överbryggningslån

Avgift Pris
Uppläggning Minst 1500 kr
Avisering med debiteringskonto Ingen avgift
Avisering utan debiteringskonto 60 kr
Tillägg vid uppläggning av månadsdebitering utan debiteringskonto 150 kr
Säkerhetsändring 600 kr - 1 250 kr/tim. Minst 200 kr per uppdrag
Betalningspåminnelse 60 kr
Tillträde utan bolån 5 000 kr
 
Räntan på de övriga lånen varierar, beroende på lån och säkerhet. För aktuell räntesats kontakta Handelsbanken.  
Att söka lagfart eller ta ut nya pantbrev är förknippat med kostnader. 

Övriga avgifter vid fastighetsbelåning.

Tjänst Pris
Ansökan om lagfart 1 000 kr
Ansökan om inteckning, inklusive gravationsbevis 1 000 kr
Relaxation, dödning, utbyte med mera, inklusive nytt pantbrev och gravationsbevis 600 kr - 1 250 kr per timme. Minst 750 kr.
Lagfart/inskrivning av tomträtt, samt uttag av pantbrev och gravationsbevis. 1 200 kr
Enbart innehavsanteckning, registreringsbevis, taxeringsbevis, gravationsbevis, personbevis med mera. 200 kr per handling
Värdering av småhus (om extern värderingsman anlitas kan annat pris förekomma.) 600 kr - 1 200 kr per timme. Minst 800 kr per fastighet.
Här ovan ser du Handelsbankens avgifter för tjänsterna. Tänk på att Lantmäteriets avgifter tillkommer.