Avgifter

Prislista för kontokredit

Uppläggningsavgift 300 kr
Dispositionsränta 9,20 %
Kontraktsränta 2 %

Räntan och avgifter gäller för ansökan via internet. Om du har en säkerhet till din kredit kan räntan variera. För aktuella ränteuppgifter, kontakta närmaste bankkontor.


Effektiv ränta

Kreditbelopp 50 % utnyttjande 100 % utnyttjande
10 000 kr 22,31 % 15,61 %
40 000 kr 16,24 %

12,82 %

70 000 kr

15,43 %

12,44 %
100 000 kr 15,10 %

12,28 %

Ränta-på-ränta beräkning av räntan varje månad, enligt Konsumentverkets riktlinjer vid utnyttjande av 50 % respektive 100 % av beviljad kredit.

Räkneexempel för kontokredit:
Kreditbelopp 100 000 kr. Återbetalningstid 1 år. Kontraktsränta 2 %. Uppläggningsavgift 300 kr. Totala beloppet att betala baserat på aktuell rörlig ränta, för närvarande* 9,20 % blir 111 525 kr på hela kreditbeloppet respektive 56 913 kr på halva kreditbeloppet. Observera att det inte finns något krav på amortering av kontokredit.

*2024-05-22