Om du inte kan betala ditt lån du har hos oss

Kan du inte betala ditt lån är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar ditt lokala bankkontor.
Handshake

Tillsammans försöker vi lösa problemet

Ibland händer det saker i livet som påverkar ekonomin. Lån som inte betalas i tid kan skapa problem. Därför är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt om du inte har möjlighet att betala ditt lån. Tillsammans kan vi ha möjlighet att lösa problemet.


Det här händer om du inte kan betala

Man som tittar ut och funderar
  1. Påminnelse

  2. Betalningskrav och uppsägning

  3. Inkasso/Kronofogden

  4. Betalningsanmärkning

  5. Bestrida inbetalningsavi

  6. Skuldrådgivning från din kommun

  7. Skuldsanering

1. Påminnelse

Om du inte betalar ditt lån i tid får du en påminnelse med tillägg för påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta börjar beräknas från förfallodagen. 

2. Betalningskrav och uppsägning

Om du inte betalar påminnelsen i tid får du ett betalningskrav med varning om att ditt lån kan sägas upp vid utebliven betalning. När du erhåller ett betalningskrav tillkommer en avgift. Om betalningskravet fortfarande inte är betalt efter förfallodagen kan banken ha rätt att säga upp lånet i förtid. Det innebär att du behöver återbetala hela lånebeloppet inklusive räntor, dröjsmålsräntor och avgifter. Om du betalar går banken vanligtvis inte vidare med uppsägningen och du får behålla ditt lån. 

3. Inkasso/Kronofogden 

För bolån:
Om du trots uppsägning från Stadshypotek inte betalar kan ärendet lämnas över till Intrum, som hanterar bankens inkassoärenden. Intrum skickar ut ett inkassokrav. Uteblir betalningen ansöker Intrum om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att ytterligare avgifter tillkommer. Vid frågor om avgifter och kostnader, eller om du vill göra en överenskommelse om betalning, vänder du dig till Intrum, kontaktuppgifter hittar du på www.intrum.se Öppnas i nytt fönster. Om du varken betalar eller bestrider ett utfärdat betalningsföreläggande inom förklaringstiden kommer Kronofogden att meddela ett beslut om att du ska betala ett visst belopp. Den bostad som utgör säkerhet för lånet utmäts och kan säljas på exekutiv auktion. Om försäljningen inte täcker hela lånet kommer du fortsatt vara skyldig banken pengar. 

För övriga lån:
Om du trots uppsägning från banken inte betalar kan ärendet lämnas över till Intrum, som hanterar bankens inkassoärenden. Intrum skickar ut ett inkassokrav. Uteblir betalningen ansöker Intrum om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att ytterligare avgifter tillkommer. Vid frågor om avgifter och kostnader, eller om du vill göra en överenskommelse om betalning, vänder du dig till Intrum, kontaktuppgifter hittar du på  www.intrum.se Öppnas i nytt fönster. Om du varken betalar eller bestrider ett utfärdat betalningsföreläggande inom förklaringstiden kommer Kronofogden att meddela ett beslut om att du ska betala ett visst belopp. 

Mer information om Kronofogdens hantering finns på deras webbsida:

4. Betalningsanmärkning

Om du inte betalar till Kronofogden får du en betalningsanmärkning, vilket gör det svårare för dig att hyra bostad, teckna mobilabonnemang, få bolån eller andra krediter. En betalningsanmärkning finns kvar i kreditupplysningsregistret i tre år.  

5. Bestrida inbetalningsavi

Om du tycker ett betalningskrav är felaktigt ska du så snart som möjligt bestrida det genom att kontakta ditt bankkontor. I bestridandet ska du påpeka att inbetalningskravet är felaktigt och skälet till varför du anser det. 

6. Skuldrådgivning från din kommun

Om du behöver hjälp med att reda ut din ekonomi kan du kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Det är gratis och de kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi och dina skulder. Du kan söka efter budget- och skuldrådgivare i din kommun på Hallå konsuments webbplats.

7. Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar få skuldsanering. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden.