1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Placeringsformer
  6. /
  7. Testa vår modell

Testa vår modell

Handelsbanken SDG Solutions Model - en pusselbit i vårt hållbarhetsarbete
Solstråla som lyser genom skog

Introduktion till vår SDG-modell

Är medvetet hållbara val i din vardag redan en självklarhet? Varför inte att se över ditt sparande också? Vi vill göra det lättare för dig som har eller ska köpa Handelsbankens fonder att utvärdera hur hållbara de är. Vi ser stora investeringsmöjligheter i och hittar framtidens vinnare i de bolag som levererar lösningar till Globala målen. 

I denna första version av vår SDG-modell (Sustainable Development Goals), som är en del i vårt hållbarhetsarbete, kan du se hur stor del av intäkterna i bolagen som kommer från produkter och tjänster som bidrar till Agenda 2030. Vi kommer vidareutveckla modellen löpande för att göra det ännu enklare för dig som sparare att utvärdera fonder ur ett hållbart perspektiv.

Välj fond och testa

I fondlistan nedan ser du ett urval av våra aktivt förvaltade fonder. Gör ditt val och se hur bolagen i fonden bidrar till de olika Globala målen. Du ser också hur den står sig jämfört med ett oscreenat marknadsindex.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Så fungerar modellen

Om modellen

Modellen bygger på textanalys av års- och hållbarhetsredovisningar och använder maskininlärning och Artificiell Intelligens, AI, för att analysera fondens alla bolagsinnehav utifrån Globala målens 169 delmål.

Genom att gå igenom företagens produkter och tjänster samt de marknader de verkar på visar modellen hur stor del av bolagens intäkter som levererar lösningar för respektive mål. Detta läggs sedan ihop och ger ett resultat för hela fonden.

Så tolkar du resultatet

I cirkeldiagrammet visar den blå ringen hur stor del av intäkterna från bolagen i fonden som kommer från lösningar som bidrar till Globala målen för hållbar utveckling. Den röda ringen visar motsvarande siffra för ett oscreenat marknadsindex.

Till höger ser du hur stor del av intäkterna som kommer från lösningar för respektive mål. Klicka på pilen invid procentsiffran för att läsa mer om målet och hur Handelsbanken Fonder tänker kring investeringar i bolag med produkter och tjänster som är del av lösningen för att uppfylla det aktuella målet.

Eftersom ett innehav kan ha intäkter från flera av målen kan summan i kolumnen bli högre än den i cirkeldiagrammet.

Frågor och svar