1. Försäkringsdistribution

Regelverk – försäkringsdistribution

Sedan oktober 2018 har skyddet för dig som tecknar försäkringar ökat.
Kvinna och man tittar på läsplatta

Stärkt kundskydd vid försäkringsrådgivning

Vad innebär detta?

I Sverige och övriga EU-länder finns gemensamma regler för försäkringsdistribution. Bakgrunden är ett EU-direktiv, Insurance Distribution Directive, IDD, som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Direktivet genomförs i svensk rätt i en ny lag om försäkringsdistribution (LFD) som gäller från 1 oktober 2018. Den nya lagen ersätter lagen om försäkringsförmedling. 

LFD syftar till att stärka kundskyddet, bland annat genom att ytterligare precisera och utvidga reglerna för att bedriva försäkringsdistribution. Målet är att kundskyddet ska vara lika starkt vid alla former av finansiell rådgivning. 

Kunden i fokus

Lagen ger kunden ett ökat skydd, bland annat genom regler om ökad transparens och tydligare information om försäkringsprodukter.

Viktigaste förändringarna för dig:

  • Göra det enklare för dig att kunna konstatera om en försäkring är lämplig och passar utifrån ditt behov. 
  • Du får mer detaljerad information om kostnader och avgifter kopplade till produkten du köper.
Kvinna pratar med inlevelse till man

Hitta rätt placering

Har företaget överskott i kassan, kapital att placera eller behov att hantera risker har vi olika lösningar.
Placera för olika ändamål