Skogskonton

Har du nyligen sålt eller funderar du på att sälja skog eller skogsprodukter? Vi har konton speciellt anpassade för skogsägare med inkomster från skogen.
Man fiskar vid insjö

Konton för skogsägare

För dig som säljer skog eller skogsprodukter finns det speciella konton. De är anpassade för din näringsverksamhet där inkomsterna kan komma oregelbundet i takt med att du avverkar din skog. Kontakta oss gärna så hjälper våra experter inom skog och lantbruk dig med dina konton.
Gran med procenttecken

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkontot är ett sparkonto för skogsägare. Kontot gör det möjligt för dig som skogsägare att skilja dina skogslikvider från dina privata konton. Med Skogslikvidkonto får du dessutom bättre ränta än på transaktionskonton. Du kan sätta in hur mycket du vill på ditt Skogslikvidkonto, så länge du kan visa att dina insättningar avser inkomster från skogslikvider.

Granar

Skogskonto

Insättning på Skogskonto kan ge dig som har sålt skog eller skogsprodukter uppskov med skatten på en del av inkomsten. Insatta medel beskattas först när du tar ut dem från Skogskontot.

Brinnande gran

Skogsskadekonto

Du som har sålt skog eller skogsprodukter på grund av storm, insektsangrepp, brand eller liknande kan få uppskov med skatten på en del av inkomsten. Detta genom att sätta in pengarna på Skogskonto eller Skogsskadekonto. Insatta medel beskattas först när du tar ut dem från kontot.

Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:
banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs också

Kvinna sitter framför laptop och funderar

Konton för företaget

Transaktionskonton för vardagen eller placeringskonton för överskottet – vad behöver din verksamhet?

Konton