Likviditetsplanering

Vi ger dig tips för att säkerställa att det alltid finns pengar i företaget.
business meeting

Påverka ditt företags likviditet

Likviditetsplanering handlar om att förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Då har du möjlighet att agera i tid om det behövs. Även en enkel likviditetsbudget ger dig en klar bild över hur du klarar periodens betalningar. Budgeten visar hur mycket pengar du förutser att ha på kontot vid olika tidpunkter. Då kan du tidigt upptäcka överskott respektive underskott och fatta beslut om åtgärder i god tid. Här kommer andra tips för hur du kan få kontroll över företagets betalningsförmåga.


Verktyg för likviditetsplanering

Många företagskunder har drabbats hårt av coronakrisen och det kan vara svårt att planera för verksamheten. För att stötta med planering av kassaflödet och kunna se och upptäcka eventuella kreditbehov finns nu ett likviditetsverktyg. Där kan du, genom att simulera olika scenarier, räkna på hur kassaflödet påverkas av till exempel regeringens stödåtgärder. 
 • Verktyget fungerar bäst i webbläsaren ChromeÖppnas i nytt fönster
 • Riktar sig till små- och medelstora företag som inte redan har den här typen av tjänst i sitt ekonomisystem.
 • Verktyget fungerar bra som diskussionsunderlag inför möte med din rådgivare.
Starta verktygetÖppnas i nytt fönster

nummer 1

Snabbare betalt

 • Ta betalt med kort så får du snabbt pengarna på kontot.
  Du kan ta betalt med kort i butik, på webbplatsen och på plats hos kunden.
  Kortbetalning
 • Ta betalt med Swish Företag eller Swish Handel så får du pengarna direkt på kontot.
  Över sju miljoner kunder använder Swish. Med Swish får du betalt direkt, oavsett vilken bank kunden använder.
  Swish för företag
 • Se över dina faktureringsrutiner. Ju snabbare process, desto snabbare betalt.
  Fakturera ofta och minska betalningsvillkoren till 10-14 dagar. Skicka påminnelse om betalningen dröjer.
  Ta betalt med faktura
 • Välj rätt betalningssätt till rätt kund. 
  Att göra en kreditupplysning på sina kunder är ett enkelt sätt att undvika dåliga affärer. Du gör det direkt i Internet Företag och får svar på en gång. Därefter kan du bestämma vilka betalningsvillkor du vill ge din kund.
  Internet Företag
nummer 2

Rätt finansiering vid rätt tillfälle

 • Ha en kredit på plats om du vet att likviditeten i företaget brukar variera.
  En kredit ska vara lättillgänglig så att du snabbt kan nyttja den när du behöver. Ju bättre säkerhet du kan lämna för krediten, desto bättre villkor kan du få. Vi hjälper dig ta fram en lösning som passar just ditt företag.
  Kontokredit
 • Finansiera investeringar med avbetalning eller leasing.
  Visar företaget en stark likviditet kan det vara frestande att använda kontanta medel vid en investering. Med en likviditetsbudget ser du vilken finansiering som faktiskt är den bästa; att använda kontanta medel, låna eller leasa.
  Investeringar
nummer 3

Kostnader under kontroll

 • Planera betalningarna.
  Få dina utbetalningar att stämma överens i tid med företagets inbetalningar. Förhandla om längre betalningstid, kan vara 10-90 dagar. Se om du kan dela upp stora betalningar. Betala i tid och undvik onödiga avgifter.
 • Jämna ut kostnaderna och slopa hyllvärmarna.
  Ta reda på vad som binder företagets kapital – om pengarna istället behöver stärka likviditeten. Räkna på olika finansieringssätt för investering. Avropa stora inköp allteftersom du behöver dem. Minska lagret och öka omsättningen av det.
 • Koll även på de små utgifterna - de kan växa till stora problem i längden. 
  Om du betalar med ditt företagskort får du i Internettjänsten statistik på alla inköp. Med det som underlag kan du bedöma om du behöver se över företagets rutiner eller om det är läge att förhandla fram bättre priser på frekventa inköp.
  Business Card