Företagare som vill öka likviditeten Företagare som vill öka likviditeten

5 steg för ökad likviditet

Att ha koll på likviditeten är extra viktigt i tuffa tider. I många fall kan företag frigöra stora belopp, ibland flera miljoner - genom bättre rutiner för fakturering
Företaget och ekonomin - september 2023

Det händer att kassan ekar tom trots att det egentligen finns resurser i bolaget. Att frigöra kapital är värdefullt, särskilt i tider när det är dyrt att låna.   

– Cash is king – det uttrycket stämmer verkligen just nu, säger Peter Söderholm som är en av grundarna av det finansiella utbildningsföretaget Bonanza. Peter Söderholm har hjälpt många företagsledare att lösgöra pengar ur bolaget på olika sätt, exempelvis genom att minska lagret eller att betala sina leverantörer så sent som möjligt. 

– Men den enklaste åtgärden för företag som fakturerar är att se över sina egna fordringar, säger han.  

Kan handla om miljonbelopp 

Många företag lämnar onödigt lång kredittid, det är inte ovanligt att det tar 90 dagar från att fakturan skickas till att pengarna kommer in. 

– Det innebär i princip att man lånar pengar till kunden gratis i 90 dagar. Samtidigt betalar företaget ränta för att låna pengar på banken, säger Peter Söderholm. Genom att få betalt snabbare kan företag frigöra miljonbelopp. 

Ett räkneexempel: Om ett företag har 43 dagars betaltid och 10 miljoner i kundfordringar, så lösgörs 2 miljoner kronor till kassan om betaltiden minskar med 10 dagar. 

– Det här är intressant för de flesta bolag, särskilt om det är ont om likvida medel, konstaterar Peter Söderholm.  Han ger fem råd för att få in pengarna snabbare: 

1. Förhandla ner kredittiden 

När nya avtal skrivs bör alla säljare vara införstådda med att företaget vill få ner kredittiden så mycket det går.  

– Ofta går den att korta något. Varje dag gör skillnad, säger Peter Söderholm.  

2. Fakturera så fort som möjligt 

En bra faktureringsrutin är att alla underlag ska in fredag före lunch. Faktureringsunderlagen ska vara korrekt ifyllda med rätt adress. 

– Då kan man få i väg alla fakturor på måndagar, i stället för att vänta. Ju längre faktureringen dröjer desto längre dröjer det innan bolaget får pengarna. 

3. Skicka betalningspåminnelser 

Att skicka påminnelser och förseningsavgifter till kunder kan kännas obekvämt. Peter Söderholm råd är att införa en rutin att hänvisa till. 

– Om någon inte betalar ska påminnelsen gå ut direkt, och efter ett visst antal påminnelser skickas hot om inkasso. Om kunden hör av sig kan man hänvisa till att det är en rutin vi har, för att se till att kunderna följer avtalet, säger Peter Söderholm. 

4. Ta kreditupplysning 

Inför en rutin där säljarna tar kreditupplysning på nya kunder, så att företaget inte börjar sälja till kunder som inte kan betala.  

5. Få med alla på rutinen  

Alla i företaget behöver förstå varför man ska jobba med att få in pengarna fort.  

– Det är som en motor som måste fungera. Som företagare behöver man kunna förklara för de anställda varför det är viktigt. 

Förändringen kräver regelbunden uppföljning för att säkerställa att allting sköts.  

– Man måste bli en jobbig chef som ligger på säljarna att göra affärer med kortare kredittid, ta kreditupplysningar, och lämna faktureringsunderlag innan de går hem på fredagen. Och sedan jobba mot ekonomifunktionen för att de ska göra sin del. 

När pengarna kommer in snabbare kan företaget i bästa fall minska sina krediter, och därmed spara pengar.  

– Det är också skönt att slippa vara orolig för kassan och fundera över ifall pengarna ska räcka. 

Peter Söderholm har stöttat många företagare att effektivisera sin fakturering, och ger även rådet att ta hjälp av banken. 

– Din rådgivare på banken har verktyg för att visa hur mycket likvida medel just ert företag kan lösgöra, och kan förklara hur det fungerar. 

Handelsbanken.se

"Enklaste åtgärden är att se över företagets fordringar."

Peter Söderholm, grundare av utbildningsföretaget Bonanza.

Läs fler artiklar från Företaget och ekonomin

Två företagare funder på skatteavdrag och pension

Skatteavdraget du inte vill missa

Du som företagare tar väl inte ut för lite lön för att få maximal avsättning till din allmänna pension? och missa inte möjligheten till avdragsgillt pensionssparande. 
Två företagare diskuterar om de ska ta in fler delägare i firman.

Ta in fler delägare i firman?

Vad är viktigt att tänka på när man tar in fler delägare i företaget. Hur ska man tänka och planera? 

Vi kan även hjälpa dig med

Få hjälp och rådgivning vid företagsfrågor - vi hjälper dig!
Vårt erbjudande
Vi hjälper dig med tips och råd genom företagets olika faser.
Kom igång
Äger du skog, har en gård eller driver ett lantbruk? 
Skog och lantbruk