Vad är lågkonjunktur?

Vad händer när ett land går igenom en lågkonjunktur? Vi reder ut begreppet och förklarar hur det påverkar oss alla.

Vad innebär en lågkonjunktur?

Märker du att det pratas om en möjlig lågkonjunktur i världsekonomin? Men vad betyder det egentligen, varför händer det, och går det att göra något åt det?

Konjunkturen beskriver läget i ekonomin baserat på utvecklingen i flera olika variabler, såsom produktion, efterfrågan, arbetslöshet och inflation. Man brukar prata om konjunkturcykler för att beskriva konjunkturens olika faser. Högkonjunkturer kännetecknas normalt av hög sysselsättning, hög konsumtion, stor investeringsvilja och stigande priser, medan det omvända karakteriserar en lågkonjunktur. 

Varför blir det lågkonjunktur?

Lågkonjunkturer kan bero på olika saker. I Sverige har vi genomgått olika kriser, som bank- och fastighetskrisen i början av 90-talet, den globala finanskrisen 2008/09, den europeiska skuldkrisen 2011/12, pandemikrisen 2020, och nu talar man om en inflationskris. Mer generellt kan det handla om en rad olika faktorer som leder till ökade kostnader eller minskad efterfrågan. Regeringar och centralbanker försöker vanligtvis stabilisera konjunkturen med hjälp av finans- och penningpolitik. Det är dock en balansgång och höga räntor kan bidra till att en högkonjunktur övergår i en lågkonjunktur genom att dämpa  investeringsviljan och konsumtion. 

Vad händer när det blir lågkonjunktur?

Vid lågkonjunktur minskar efterfrågan på varor och tjänster. Företag säger upp anställda och drar ner på sina investeringar på grund av minskade intäkter. Det påverkar hushållen negativt och deras konsumtion minskar, vilket i sin tur förstärker nedgången i efterfrågan. Det blir som en negativ kedjereaktion där varje del påverkar den andra.

Hur länge varar en lågkonjunktur?

Det är svårt att säga och beror bland annat på vad den orsakades av och hur framgångsrik den ekonomiska politiken är för att vända utvecklingen. Den svenska 90-talskrisen höll i flera år, medan lågkonjunkturerna efter finanskrisen och skuldkrisen varade några år. Pandemikrisen var mer kortvarig.

Handelsbanken.se

Vad kännetecknar en lågkonjunktur ?

 • Låg efterfrågan på varor och tjänster
 • Företag får inte sina varor och tjänster sålda enligt sina beräkningar
 • Uppsägningar av anställda på grund av mindre intäkter
 • Ökad arbetslöshet bland invånare
 • Hushåll får det sämre ställd och konsumerar mindre
 • Staten får in mindre skatt på grund av minskad konsumtion
 • Marknadsräntorna förändras upp eller ner beroende på om det är låg- eller högkonjunktur.

Hur påverkar en lågkonjunktur mig och mitt sparande?

 • Hur ekonomin påverkar börsen: Över tid finns ett tydligt samband mellan ekonomin, företagens vinster och börsen. När ekonomin är svag och vinsterna sjunker, går oftast börsen ner. Men på kort och medellång sikt kan börsen bete sig annorlunda än vad ekonomin och vinsterna antyder. Eftersom aktier värderas baserat på framtidsförväntningar, brukar börsen nå sina högsta respektive lägsta punkter flera månader innan konjunkturen vänder.
 • Svårt att förutspå marknaden: Att tajma marknadstrender är svårt. Att sälja under en kraftig nedgång ökar risken för att du gör en förlust eftersom de stora uppgångarna så gott som alltid kommer efter stora nedgångar. Står man utanför börsen när det är oroligt är risken därför betydande att man missar en stor del av återhämtningen. Den som placerar i aktier på lång sikt blir kompenserad för att periodvis vara med om dessa kraftiga nedgångar, för över tid har aktier historiskt stigit kraftigt i värde.
 • Balans i sparandet är viktigt: Det bästa är att ha en bra mix av fond-, aktie- och räntesparande som passar dina mål, din riskprofil och din placeringshorisont. Våra rådgivare här på banken kan hjälpa dig med detta. Ett regelbundet hjälper dig att ha koll att köpa både när det är billigt och när det är dyrt på börsen.
 • Buffertsparande i lågkonjunktur: Det är olika hur lågkonjunktur påverkar ens personliga ekonomi, men generellt sett kan hushåll få det svårare. Därför är det viktigt att spara till en buffert när tiderna är bättre, så att det finns extra pengar att ta av när det behövs. 

Frågor och svar

Läs fler artiklar

Handelsbanken.se

Köpa eller sälja bostad först?

En ung man i hans lägenhet

Högre bolåneräntor - hur kan du tänka?