Ordlista

Här hittar du viktiga ord och begrepp inom ekonomi.

A

Aktuella räntor

Här kan du se våra aktuella bolåneräntor

Allmän information om bolån

Ladda ner och läs allmän information om bolån (pdf) Öppnas i nytt fönster

Amortera

Det du betalar av på lånet kallas amortering. Att amortera är också ett sätt att spara. Ju mer du kan amortera desto snabbare sänker du dina boendekostnader. Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent amorteras. Här kan du läsa mer om amortering

Amorteringsfrihet

Under vissa omständigheter går det att få en tillfällig amorteringsfrihet. Då görs undantag från amorteringskravet.

Annuitet

Annuitet innebär att man betalar ett fast belopp för både amortering och räntan vid varje betalningstillfälle. Det ger ett fast månadsbelopp för alla lånekostnader under hela låneperioden. Lån som amorteras med annuitet kan till exempel vara privatlån.  

B

Belåningsgrad

Belåningsgraden visar hur mycket du har lånat i förhållande till din bostads värde och påverkar din ekonomi på flera sätt. Bland annat styr belåningsgraden hur mycket du ska amortera på ditt bolån varje år.

Besiktning

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är ditt ansvar som köpare. Vi rekommenderar dig att anlita en besiktningsman. För köp av villa rekommenderar vi att göra en så kallad jordabalksbesiktning. På SBR – Sveriges byggnadsingenjörers Öppnas i nytt fönster webbplats hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. På  Anticimex Öppnas i nytt fönster webbplats finns också mer information.

Bolånekalkyl

Med bolånekalkylen kan du testa hur mycket ditt nya boende kommer att kosta och hur mycket du kan få låna. 

Bolåneskydd

Bolåneskydd består av två försäkringar som kan hjälpa dig att betala bolånet om livet plötsligt förändras vid till exempel olycka, sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall. Försäkringarna består av två olika delar: Bolåneskydd Liv respektive Bolåneskydd Inkomst. Du väljer själv om du vill teckna båda försäkringarna eller bara en av dem. Läs mer om bolåneskydd

Bolåneränta

Bolåneräntan är den avgift banken tar för att låna ut pengar till ett bolån. Bolåneräntan, eller boräntan som den också kallas, kan vara bunden eller rörlig.

Borgen

Borgen innebär att en eller flera personer tar på sig ansvaret att betala en skuld för någon annan, om denne inte fullföljer sitt betalningsansvar. I praktiken betyder det att en annan person åtar sig att betala ditt lån om du inte kan betala.

C

Checklista på frågor till mäklare

Ta tillfället i akt att ställa frågor till mäklaren när du är på visning. Den här checklistan (pdf 2,0 MB) Öppnas i nytt fönster innehåller exempel på frågor som kan vara bra att ställa till mäklaren.

Clearingnummer och kontonummer

Clearingnummer och kontonummer ser du när du är inloggad i mobilappen eller i internetbanken. I Handelsbanken har varje bankkontor ett eget clearingnummer som består av fyra siffror. Du hittar clearingnumret på respektive bankkontors sida.

E

Engångskostnader vid köp av fastighet

Lagfart – Stämpelskatt på 1,5 procent av köpesumman plus 825 kronor i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Pantbrev – Stämpelskatt på 2 procent på pantbrevsbeloppet plus 375 kronor per utfärdat pantbrev i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Uppläggningskostnad – Bolån i Stadshypotek är utan uppläggningskostnad. Övriga lån kan ha en uppläggningskostnad. Se vår prislista för bolån.
Besiktning av huset – kostar vanligtvis mellan 8 000 och 13 000 kronor.
Värdering av huset – i de flesta fall behövs ingen värdering om huset säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar den runt 2 000 kronor.

Vi tar ut en expeditionsavgift för uttag av nya pantbrev och för ansökan om lagfart.

F

Fasta kostnader och sparande för fastighet

  • Kommunal fastighetsavgift – är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Du betalar dock för närvarande maximalt runt 7 000 kronor per år. 
  • Räntor och amorteringar 
  • Driftkostnader och avgifter
  • Spara till underhåll och reparationer 

H

Handpenningslån

Handpenningslån är ett kortfristigt lån du tar för att betala handpenningen. Handpenningen är normalt 10 % av köpeskillingen och ska betalas i samband med att du skriver köpekontrakt.

K

Kontantinsats

Kontantinsatsen är det du betalar själv när du köper en bostad. Du behöver betala minst 15 procent av bostadens pris, köpeskillingen, i kontantinsats.

L

Lagfart vid köp av fastighet

För att du juridiskt sett ska äga huset behöver du ansöka om och få lagfart. Lantmäteriet håller ett fastighetsregister där alla ägare är noterade. Ansökan om lagfart måste skickas in inom tre månader från köpet. Vi hjälper dig med ansökan.
 
Det kostar 1,5 procent av köpesumman plus 825 kronor i avgift. Lagfartskostnaden och den administrativa avgiften tas ut av Lantmäteriet. Om priset på huset till exempel är 2 500 000 kronor kostar alltså lagfarten 37 500 kronor plus 825 kronor i avgift.

Likvidavräkning

Likvidavräkningen visar hur köpeskillingen fördelar sig i form av handpenning, eventuella lån som ska övertas och vad som återstår att betala på tillträdesdagen. Även övriga kostnader så som fastighetsskatt eller annat som ska regleras mellan parterna på tillträdesdagen kan tas med i likvidavräkningen. 

Lånelöfte

Ett lånelöfte är bra att ha när du aktivt letar efter en bostad att köpa. Med ett lånelöfte vet du att du har finansieringen klar när du hittar ditt boende. Ansök om lånelöfte direkt på webben, det gäller i 6 månader. 

M

Marknadsvärde

Vi gör alltid en värdering för att fastställa det aktuella marknadsvärdet för en villa eller bostadsrätt. Marknadsvärdet sätts utifrån de köp som gjorts av liknande bostäder i närområdet. Ofta kan köpeskillingen/priset användas som marknadsvärde. Ibland är de lokala förhållandena sådana att marknadsvärdet skiljer sig från priset vid en försäljning.

S

Sambolagen

Ska du flytta ihop med din partner behöver du känna till sambolagen. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning. Flyttar din sambo in i din bostad är den inte samboegendom. Efter ett par år kanske ni säljer den och köper en större bostad och då blir den samboegendom. Det innebär att värdet delas lika om ni senare flyttar isär. Allt som inte ska bli samboegendom bör ni som sambor reglera via avtal.

P

Pantbrev

Din fastighet blir säkerhet för lånet. Som säkerhet för bolånet behöver du pantbrev som motsvarar lånebeloppet. Om fastighetens förra ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som du tar över och kan använda som säkerhet för dina lån. Ju större belopp i pantbrev som säljaren har desto bättre för dig eftersom du då slipper betala skatt och avgift för uttag av dessa pantbrev.


Uttagna pantbrev brukar noteras i mäklarens objektbeskrivning. För att utfärda nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en skatt på 2 procent av beloppet samt en avgift på för närvarande 375 kronor per utfärdat pantbrev. Tar du ut ett nytt pantbrev på 1 000 000 kronor kostar det alltså 20 000 kronor plus 375 kronor i avgift.

R

Rak amortering

Med rak amortering amorterar du en fast summa varje månad. Utöver amorteringsbeloppet betalar du även ränta. I takt med att du amorterar sjunker lånebeloppet och då även det belopp du betalar i ränta varje månad.

Räntebindningstider

Du kan välja mellan korta och långa räntebindningstider från tre månader och upp till tio år. När räntebindningstiden går ut väljer du en ny räntebindningstid.

Ränteskillnadsersättning

Vill du ändra räntebindningstiden i förtid, så kallad förtidsomsättning, kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av räntebindningstiden. Det gäller främst om räntan har gått ner sedan du tog ditt lån. Lite förenklat kan man säga att kostnaden är beroende av hur stort ditt lån är, återstående löptid på lånet och ränteskillnaden mellan din ränta och ränteläget som råder nu.

Räntesäkring

Med räntesäkring kan räntan säkras upp till ett år före villkorsändring. Räntan bestäms samma dag som du undertecknar avtalet och det går att säkra hela eller delar av lånet. Eventuell kostnad för räntesäkringen bakas in i räntan.

U


Undersökningsplikt

Som köpare är du skyldig att undersöka fastigheten du köper noga. Säljaren ansvarar inte för sådana fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning eller som anses vara normala med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Som privatperson är det svårt att ha den kunskap som behövs för att uppfylla undersökningsplikten. Vi rekommenderar därför alltid att anlita en besiktningsman.
SBR – Sveriges byggnadsingenjörers webbplats Öppnas i nytt fönster hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. Där finns också mer information om hur en besiktning går till. På Anticimex Öppnas i nytt fönster webbplats finns också mer information.

Ett fel som inte upptäcks vid köpet kan ibland anses vara ett så kallat dolt fel som säljaren ska ansvara för. Dolda fel är fel som köparen inte kände till eller borde ha misstänkt i samband med köpet. Felen upptäcks inte heller av besiktningen gjord av besiktningsman. Ett dolt fel innebär helt enkelt att bostaden inte stämmer överens om vad köparen kunnat förutsätta utifrån de besiktningar som gjorts. Säljaren har ansvar för dolda fel i 10 år efter försäljningen.

Upplysningsplikt

Någon laglig upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns inte för säljaren. Men om säljaren förtiger ett dolt fel som han/hon känner till kan detta under vissa omständigheter innebära att säljaren får betala skadestånd. Förtigande av ett fel som säljaren känner till kan också, då det handlar om ett svårupptäckt fel, reducera köparens undersökningsplikt. Ett fel som säljaren påtalat anses inte som dolt och kan därför inte åberopas av köparen.

Ö

Överbryggningslån

Är ett lån som du kan behöva om köp och försäljning av din nya och gamla bostad inte infaller på samma dag. Lånet har rörlig ränta och finns det ett övervärde i din gamla bostad kan du använda det som säkerhet. Lånet löses så snart du säljer din gamla bostad. Läs mer om överbryggningslån.

Överlåtelsebesiktning av fastighet

Innebär normalt att en fastighetsbesiktning begränsas till vad man kan se med "blotta ögat" utan tekniska hjälpmedel, så kallad okulär besiktning. Kallas också jordabalksbesiktning. Många säljare gör en överlåtelsebesiktning inför försäljningen på sitt hus. Ett alternativ kan vara att du köper in dig i den besiktningen. Se då till att få en genomgång av besiktningsmannen på plats så besiktningen motsvarar den undersökningsplikt du som köpare har.