Klimatrisker för husägare

Klimatrisker är oroande att tänka på, därför kan det vara bra att vara förberedd och rustad för det värsta. Här tipsar vi om vad du som husägare kan göra för att vara beredd om vädret slår till.

Så här säkrar du huset om klimatkrisen kommer

Husägare i ett föränderligt klimat

Skulle man för 40 år sedan beskrivit omfattningen av skyfall, översvämningar, stormar, värmeböljor och skogsbränder i dagens Sverige, hade nog de flesta antagit att det rörde som ett helt annat område än vårt nordligt belägna land. Forskarna är idag ense om att vi lever i en miljö med tydliga och pågående klimatförändringar. Det innebär i sin tur allt större utmaningar – på samhällsnivå, men också för dig som är husägare.

− Även om vi redan idag ser påtagliga klimatförändringar, behöver vi räkna med att den utvecklingen tyvärr kommer att fortsätta - och det i en snabbare takt än tidigare beräknat. Vi har möjlighet att tillsammans bromsa utvecklingen genom att minska våra koldioxidutsläpp, men samtidigt blir det allt viktigare att förbereda sig för en tillvaro där klimatet successivt blir mer oförutsägbart - med allt allvarligare följder, både för enskilda individer och samhället i stort, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken. Här finns mer att läsa om Handelsbankens hållbarhetsarbete. 

Klimatfrågan berör hela samhället

Klimatförändringarna berör som sagt i många fall hela samhället, och behöver därför också hanteras på samhällsnivå. Det kan röra sig om hur ny bebyggelse planeras med hänsyn tagen till framtida översvämningsrisker, eller hur man tryggar vattenförsörjning och hälsovård under längre perioder av varmt och torrt väder. Andra exempel är beredskap för skogsbränder, men också förebyggande och hantering av skador på infrastruktur – vid händelser som översvämningar eller jordskred.

Vad kan du som enskild husägare göra

Klimatförändringarna får en mängd olika följder, men samtidigt kan vi konstatera att förekomsten av klimatrelaterade händelser inte är jämnt fördelad över landet, eller ens över ett och samma län eller landskap. Vilka effekter förändringarna får, påverkas dessutom av olika lokala förutsättningar - något man bör ha i åtanke när man funderar kring potentiellla klimatrisker för sitt hus. 

Hur kan ett hus påverkas av klimatförändringar?

Konkreta exempel på klimatrisker för ett hus, är häftiga skyfall som kan orsaka läckage genom tak, eller - i kombination med kraftig blåst - skador på fasaden. Översvämningar kan orsaka både vattenfyllda källare och markplan, medan stora mängder snö på kort tid kan överbelasta och skada tak. Stormar kan också åstadkomma mer eller mindre allvarliga skador, till exempel i form av tegelpannor som lossnar eller träd som knäcks och faller över huset. 

Ytterligare en klimatrisk är de allt högre temperaturerna i Sverige. Ihållande perioder av hög värme kan orsaka mycket höga inomhustemperaturer, i vissa fall på hälsovådliga nivåer. Har fastigheten en egen brunn, kan även den påverkas genom att grundvattennivåerna sjunker som ett resultat av långvarig värme och torka.    

Konkreta åtgärder för klimatriskhantering

− Det finns ett flertal åtgärder för att hantera klimatrisker och förebygga skador på ett hus. Några sådana, relaterade till översvämning, är dränering av husgrunden, backventiler och översyn av eldragningen i källare. Andra är trädplantering och anläggning av gräsytor, som förutom att binda vatten också kan minska effekterna av högre temperaturer. Markiser är ett annat sätt att sänka temperaturen inomhus vid soligt och varmt väder. Fler åtgärder som kan nämnas är takförstärkning för att klara stora snömängder och en balanserad ventilation för att hantera högre luftfuktighet, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken finansiering. 

Klimatrisker innebär direkta ekonomiska risker

Vissa kanske känner tvekan inför åtgärder för att förebygga klimatrelaterade skador på sitt hus, om sådana problem tidigare aldrig har förekommit. Men med tanke på de allt fler extrema väderhändelser som leder till mer eller mindre omfattande skador och betydande ekonomisk påverkan, är det klokt att överväga förebyggande åtgärder. 

− Dessvärre har allt fler husägare under senare år fått uppleva hur mycket värre följderna kan bli – ekonomiskt, men också vad gäller arbetsinsats - när man står utan någon form av förebyggande skydd eller riskhantering, konstaterar Anna Blomstergren.  

De indirekta riskerna med klimatrisker

Det ekonomiska perspektivet på klimatriskhantering har dessutom ytterligare dimensioner. Till exempel börjar allt fler försäkringsbolag se över hur de försäkrar fastigheter i klimatutsatta lägen. Det skulle till exempel kunna röra sig om högre försäkringspremier. Sannolikheten ökar också för att långivare blir mindre benägna att bevilja lån till fastigheter med ökad risk för klimatrelaterade skador. Och sist, men inte minst, kan även marknadsvärdet påverkas negativt för ett hus med hög klimatrisk. 

Finansiera åtgärder för att motverka klimatrisker

Anna Blomstergren konstaterar att finansieringsbehovet för att hantera klimatrisker för ett hus, kan variera från mindre summor för enklare åtgärder, till större belopp för mer omfattande insatser. 

−Med Grönt energilån hos Handelsbanken kan man på ett fördelaktigt sätt finansiera ett antal klimatrelaterade åtgärder av varierande omfattning, säger Anna.

Sådana åtgärder är bland annat de som nämnts ovan i form av dränering, eldragning i källare, backventiler, trädplantering, anläggning av gräsytor, markiser, takförstärkning och fukthantering.

Handelsbanken.se

"Det blir allt viktigare att förbereda sig för en tillvaro där klimatet blir mer oförutsägbart."

Catharina Belfrage
Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken.
Handelsbanken.se
Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.

Konkreta åtgärder för att skydda ditt hus

Förberedelser mot översvämningar:

 • Ordna god dränering runt ditt hus. 
 • Se över avlopp och avrinning
 • Isolera och täta där det behövs
 • Se över elen i källaren
 • Plantera träd och gräs som binder vatten
 • Ha en beredskapsplan 
 • Ordna bra ventilation för att hantera fukt

Hur klarar man ökad torka och värme?

 • Plantera träd som ger skugga
 • Välj växter som tål torka
 • Skaffa markiser som ger skugga
 • Samla regnvatten i tunna
 • Går det att minska hushållets vattenförbrukning?

Frågor och svar om klimatrisker för husägare

Några vanliga frågor och svar om vad du som husägare kan göra för att skydda ditt hus mot klimatrisker.

Du kanske också är intresserad av

Mamma och dottr lagar frukost och skrattar

Minska elförbrukningen så här

Läs vår guide med praktiska tips.

Handelsbanken.se

Extremt väder påverkar fastighetsbolagen

Alla fastighetsägare behöver ha en uppfatting om hur klimatriskerna påverkar deras tillgångar. 

Handelsbanken.se

Sänk dina koldioxidutsläpp

Här tipsar vi dig som är husägare med hållbara insatser.