En man sätter upp solpaneler på sitt husEn man sätter upp solpaneler på sitt hus

Husägare− så ställer du om till en mer hållbar livsstil

Du som äger ett hus kan sänka dina koldioxidutsläpp. Här är några tips.

7 hållbara insatser för ditt hus

Hur kan du som äger ett hus ställa om till en mer hållbar livsstil? Alla kan, direkt eller indirekt, bidra till sänkta koldioxidutsläpp och på så vis minskad klimatpåverkan. Små insatser som att ta tåget oftare, se över sin konsumtion eller välja klimatneutral mat kan alla göra – men du som husägare har du också en särskild möjlighet att minska din klimatpåverkan. Och när du gör det, kan du samtidigt som du sänka dina driftskostnaderna, och dessutom kan höja husets värde.

1.Spara energi

En mycket stor klimatpåverkan för ett hus, är energiförbrukningen. Enligt Boverket* så står fastigheter och byggsektorn för hela 22 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Därför finns det all anledning att se över energiförsörjningen för ditt hus och vad du kan göra för att minska husets förbrukning. Då bidrar du dessutom till att stabilisera och förbättra förutsättningarna för energiförsörjningen på nationell nivå. Något som är av stor vikt med tanke på de allt mer turbulenta och oroliga tider vi lever i.

2.Hur gör jag för att energieffektivisera mitt hus?

Att energieffektivisera sitt hus handlar om att minska mängden el man använder. Dels genom att minska själva användningen av elförbrukande utrustning, men också genom att använda nyare, och mer energieffektiv, utrustning. Den allra största posten är dock kopplad till husets uppvärmning och inomhusklimat.

− Intresset för att energieffektivisera sitt hus har ökat avsevärt under senare år och det finns ett flertal olika alternativ, där husets förutsättningar, men även andra faktorer, styr vad som passar bäst. De vanligaste åtgärderna man investerar i är solceller, bergvärmepump och olika typer av luftvärmepumpar, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken finansiering. 

3. Isolering – en viktig faktor vid energieffektivisering

En annan viktig komponent vid energieffektivisering är husets skal – det vill säga husets isolering. Har man ett effektivt uppvärmningssystem, men samtidigt dålig isolering som släpper ut värme i snabb takt, ja då säger det sig självt att helheten inte blir särskilt energieffektiv. Och även här finns flera olika åtgärder man kan vidta, som till exempel isolering av vind, tilläggsisolering av väggar och tak och byte av dörrar och fönster.

4. Sänk din elförbrukning så här

Det har väl inte undgått någon husägare under senare år hur elpriserna utvecklats från att vara en - för det mesta - hanterbar utgiftspost bland andra, till att bli en kostnad som tynger hela privatekonomin och i vissa fall rentav kan leda till att en flytt blir nödvändig. 

− Det oroliga geopolitiska läget, tillsammans med flera andra faktorer, har ju under senare år lett till att elpriserna tidvis stigit kraftigt och risken finns att vi kommer att se fortsatt oro och turbulenta priser under flera år framöver, säger Felicien Rukundo, rådgivare i Handelsbanken.  

Mot den bakgrunden är energieffektivisering och minskad elförbrukning minst sagt angeläget, inte bara ur ett klimatperspektiv, utan även ett privatekonomiskt perspektiv.

− Med tanke på att installation av energieffektiva uppvärmningssystem, tillsammans med förbättrad isolering, kan innebära en sänkning av elförbrukningen med ända upp till 30 procent**, så inser man att månadsutgifterna för uppvärmning av ett hus, i många fall kan reduceras med betydande belopp, säger Felicien Rukundo.     

5. Energieffektiva hus – attraktivt för potentiella köpare 

I takt med att elpriserna stigit och samtidigt blivit mer oförutsägbara, har god energieffektivitet och lägre energikostnader också blivit en allt viktigare faktor för potentiella husköpare. Det innebär att energieffektivisering, förutom lägre elkostnader, också innebär en möjlighet att öka husets attraktionskraft på marknaden och få ett högre pris vid försäljning.

6. Få koll på din elförbrukning 

Ett konkret och lättillgängligt sätt att se över energiförbrukningen för ett hus, är att göra Energikollen. Där fyller du i information om ditt hus och får sedan en analys och överblick över energisituationen för huset, och även konkreta förslag på energibesparande åtgärder du kan vidta. 

7. Rabatt på solceller och värmepump

Vissa av åtgärderna, som solceller och värmepump, kan du få rabatt på hos Handelsbankens samarbetspartner Vattenfall. Dessutom kan föreslagna energibesparande åtgärder finansieras fördelaktigt med Grönt energilån hos Handelsbanken. 

Källor: 

* Boverket Öppnas i nytt fönster

** Anticimex Öppnas i nytt fönster

"De vanligaste är att husägare investerar i solceller, bergvärmepump och olika typer av luftvärmepumpar." 

Handelsbanken.se
Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.

"Energieffektiva uppvärmningssystem tillsammans med förbättrad isolering kan sänka elförbrukningen rejält."

Felicien Rukundo
Felicien Rukundo, rådgivare Handelsbanken Malmö

Snabba och enkla tips för mer hållbarhet

 • Energieffektivitet:
  Byt till LED-lampor, installera smarta termostater och se till att isoleringen vid fönstren är god, för att minska energiförbrukningen.

 • Källsortering:
  Återvinn effektivt. Se över hur mycket skräp du producerar och försök att minska mängden. Kompostera om det är möjligt.

 • Vattenbesparing:
  Installera vattenbesparande armaturer och fixa läckande kranar för att minska vattenförbrukningen och spara på en viktig resurs.

 • Grön trädgård:
  Odla din egen mat om möjligt, välj torktåliga växter för trädgården och använd organisk gödsel. Se vad du kan göra för den biologiska mångfalden. 

 • Solenergi:
  Utforska möjligheterna att installera solpaneler för att generera din egen förnybara energi och minska ditt beroende av fossila bränslen.

Frågor och svar om hållbarhet för husägare

Se de vanligaste frågorna om att leva i hus och ställa om till ett mer hållbart liv.

Få hjälp på vägen till ökad hållbarhet

- Handelsbaken.se

Få koll på din energianvändning

Gör en kostnadsfri energianalys med Energikollen. Få förslag på vad du kan göra för att minska elanvändningen och sänka dina kostnader.

Du kanske också är intresserad av

Mamma och dottr lagar frukost och skrattar

Minska elförbrukningen så här

Läs vår guide med praktiska tips.

En skog som brinner

Säkra huset om klimatkrisen kommer

Vad kan du som bor i hus göra för att vara förberedd på olika klimatkatastrofer.

Ett par gör en hushållsbudget

Få bättre koll på vardagsekonomin

Med en budget ger du dig själv ekonomisk trygghet.