Långsiktigt sparande

Det pratas ofta om vikten av att vara långsiktig med sitt sparande. Men vad betyder det och hur lyckas du?

Tips när du sparar på lång sikt

När tidpunkten för när du tänkt använda pengarna ligger så långt bort i tiden att du inte behöver ta hänsyn till hur placeringen utvecklas närmsta månaden eller året, då handlar det om långsiktigt sparande. Det gör att du kan göra placeringar som har högre förväntad avkastning, men också svänger mer i värde. Det finns ingen exakt gräns, men om man vet att man inte behöver pengarna de närmaste tio åren handlar det i praktiken ofta om långsiktigt sparande. 

Spara på både kort och lång sikt

En förutsättning för att kunna spara långsiktigt är att du har täckt dina kortsiktiga behov. Det innebär att du har en bra buffert för oförutsedda utgifter och inkomstbortfall. Du bör också lägga undan för utgifter du vet kommer inom några år, som att flytta, renovera kök eller badrum, köpa ny bil eller lägga om taket, även om du inte vet exakt när det ska ske. Dessutom bör du ha ett bra försäkringsskydd, så att din ekonomi inte raseras om du blir långvarigt sjuk eller får en dyrbar skada i bostaden.

Först när du har både en buffert, lagt undan för de närmaste åren, och har ett bra försäkringsskydd är det dags att börja spara långsiktigt.

Sätt mål för ditt sparande

Att spara till pensionen är det typiska långsiktiga sparandet. Och tänk på att pengarna i de flesta fall ska räcka i minst tio, kanske tjugo, år efter det att du gått i pension. Så pensionssparandet är kanske ännu mer långsiktigt än du tror.

Om pensionen känns för avlägsen kan vara bra att sätta andra mål för att spara långsiktigt. Kanske vill du ha möjlighet att någon gång resa jorden runt, bygga ett uterum, köpa ett sommarhus eller börja jobba deltid. Ett långsiktigt sparande ger dig en unik flexibilitet att göra det du vill i framtiden. 

Fördelar med att spara långsiktigt

När du sparar på lång sikt minskar risken för att du förlorar pengar. Placeringar på aktiemarknaden kan svänga kraftigt upp och ner beroende på konjunktur, politik och mycket annat. Men långsiktigt följer aktiemarknaden ungefär utvecklingen på företagens vinster, och de har historiskt vuxit över tiden.

Ränta på ränta-effekten är en magisk ingrediens i ett långsiktigt sparande. Den innebär att när du sparat ett tag får du inte bara avkastning på det du sparat, utan även på den avkastningen du fått. Ju längre tid du sparar, och ju högre och jämnare avkastningen är, desto större blir ränta på ränta-effekten. 

En graf som illustrerar andel perioder med positiv avkastning sedan 1918.

Tillsammans innebär ränta på ränta-effekten och vinsttillväxten att risken för att förlora pengar minskar ju längre tid du sparar. Om du dessutom månadssparar minskar risken ytterligare. Om man placerat i tio år på Stockholmsbörsen har man i 99 fall av 100 fått en positiv avkastning.

Hur sparar man bäst på lång sikt?

Svaret beror på vilken risk du är villig att ta. Men generellt brukar placeringar i aktiemarknaden, det vill säga enskilda aktier eller aktiefonder, passa bra för ett långsiktigt sparande. Att placera i enskilda aktier kräver ett stort intresse och engagemang, och du bör också köpa många olika aktier för att sprida riskerna. Därför sparar de flesta istället i aktiefonder, som automatiskt ger en god riskspridning. Det gäller särskilt om du väljer breda fonder som placerar på hela den svenska eller globala aktiemarknaden. En annan fördel med fonder är att de använder bolagens utdelningar till att köpa nya aktier, vilket tack vare ränta på ränta-effekten ger en högre tillväxt över tiden.

Förutom att de kan ge en högre avkastning, har aktier en annan viktig egenskap. De har historiskt skyddat väl mot inflation. Inte på kort sikt, men väl på lång sikt. Inflation beror ju faktiskt på att företag höjer priserna, så om inflationen stiger kommer också vinsterna att följa med på sikt. Ett sparande med låg risk, till exempel på sparkonto, svänger mindre i värde men riskerar göra att dina pengar har minskat i värde på lång sikt om avkastningen efter skatt är lägre än inflationen.

Placera över hela världen

Det är bra att placera både på svenska börsen och utomlands. Svenska aktier har historiskt gett en mycket god avkastning, men de svänger också mer i värde än den globala aktiemarknaden. En bra tumregel är att ha minst hälften av dina aktieplaceringar utomlands. Den svenska börsen utgör mindre än en procent av världens samlade aktiemarknader, så 99 procent av potentialen finns utomlands.

En rödmålad sommarstuga.
En förutsättning för att kunna spara långsiktigt är att du har täckt dina kortsiktiga behov.

Är amortering ett bra långsiktigt sparande?

Att betala av mer på sina lån än man måste, är det en bra investering eller är det bättre att spara på annat sätt? 

 • Om du betalar av lite extra på dina lån minskar skuldens storlek, och med tiden får du mer pengar över till annat än räntebetalningar och amorteringar. Din ekonomi blir också mindre räntekänslig. 

 • Att amortera är ett sparande med mycket låg risk, ungefär som att spara på sparkonto.  Det innebär också att den avkastning du får förmodligen blir lägre än den du får på aktiemarknaden. Om du vill spara med låg risk inför pensioneringen kan amortering var ett alternativ. Men tänk på att det inte är säkert att du får låna pengar igen, om du skulle vilja renovera eller byta bostad. 

 • Att spara pengar på sparkonto ger större flexibilitet, och att spara i aktier förmodligen högre avkastning. Är du yngre kan extra amorteringar vara ett sätt att förbättra chansen till en ny dyrare bostad. Men nackdelen är som sagt att avkastningen är relativt låg och att pengarna blir bundna. 

Tips på långsiktiga sparmål

 • Pensionen

 • Resa jorden runt

 • Uterum

 • Sommarhus

 • Jobba deltid

Handelsbanken.se

"Ränta på ränta-effekten är en magisk ingrediens i ett långsiktigt sparande"

Text: Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken.

Lyckas med långsiktigt sparande − 5 tips

 1. Månadsspara. Att spara automatiskt varje månad har två stora fördelar. Risken blir lägre eftersom du både kommer att köpa när marknaden är på topp och när den är billig. Dessutom blir av, utan att du behöver göra något. Och det man inte tänker på, det oroar man sig förmodligen inte så mycket för heller.

 2. Sätt namn på kontot där du sparar. Sparar du till ”Min pension” minskar risken att du tar ut pengarna spontant. Du kan också koppla sparandet till ett sparmål i vår internetbank. Där kan du lättare följa utvecklingen över tiden och hur långt det är kvar till målet.

 3. Skatten har stor betydelse för långsiktigt sparande. Skillnaden mellan ett och är dock inte fullt så stor som många tror. Det allra bästa är om du har möjlighet att löneväxla genom din arbetsgivare, då blir skatten betydligt lägre än om du sparar på vanligt sätt. Detsamma gäller om du kan göra avdrag för pensionssparande, vilket du kan om du är egenföretagare eller saknar tjänstepension.

 4. Titta inte för ofta på hur sparandet går! Det är lockande att följa upp sitt sparande ofta, i synnerhet i början. Men hur det utvecklas dag för dag har ingen betydelse för värdet om tio eller tjugo år, och det ska därför inte påverka din sparstrategi. 

 5. Tänk på balansen. Om du sparar i flera olika fonder eller aktier är det bra att se över fördelningen ibland. Det innebär att du säljer de placeringar som gått bäst, eller köper mer av de som utvecklats sämst. På så vis behåller du balansen i ditt sparande. Det behöver inte vara ofta, en gång per år räcker.

Slutligen, det viktigaste är att du kommer igång! Att börja med ett litet belopp är bättre än att inte spara alls. Och kom ihåg: Ju tidigare du börjar, desto mer hinner pengarna växa. 

Lycka till!

Frågor och svar

Relaterade artiklar

Ett leende par tittar på en datorskärm.

 Är det bra att äga sin bostad?

Bostadspriserna har stigit de senaste åren. Men är det en bra placering att äga sin bostad på lång sikt?

Mamma och dotter som sitter vid ett matbord.

Är aktiehandel riskfritt? 

Är du medveten om riskerna som finns med aktiehandel? Här reder vi ut vad du ska tänka på. 

Älvsborgsbron i solnedgång.

Ränta på ränta-effekten?

Lär dig förstå ränta på ränta-effekten och hur det kan få ditt sparande att växa över tid.