Forskning om jämställdhet gav Nobelpris

Professor Claudia Goldin är årets nobelpristagare i ekonomi 2023. Hon var först med att ge en helhetsbild av kvinnors inkomster och del i arbetsmarknaden.

Riksbankens ekonomipris 2023 till Claudia Goldin

Claudia Goldin, professor i ekonomisk historia vid Harvard, är den tredje kvinnan som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. 

Ansvar för hem och familj begränsar

Goldins forskning går igenom stora historiska skeenden som påverkat ekonomin i stort och kvinnor specifikt under de senaste 200 åren. Den belyser också varför skillnader i löner och sysselsättningsgrad förändrats över tid. Globalt sett yrkesarbetar ungefär hälften av alla kvinnor, motsvarande siffra för män är åttio procent. Och när kvinnor arbetar tjänar de vanligtvis mindre, trots att kvinnor har högre utbildningsnivå än män i höginkomstländer. Att förstå hur och varför det skiljer sig åt är viktigt för att kunna ta vara på samhällets resurser på bästa sätt. Kärnan i hennes analyser och förklaringsmodeller är att kvinnors val ofta har varit och förblir begränsade av äktenskap och ansvar för hem och familj. Goldin visar bland annat att nästan hela inkomstskillnaden mellan kvinnor och män i höginkomstländer som återstår idag, kan förklaras av föräldraskap. 

Kvinnorna och arbetsmarknaden

Goldins forskning visar att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden inte gått spikrakt uppåt under de senaste drygt 200 åren, utan istället formar en kurva som liknar ett U. Andelen gifta kvinnor som yrkesarbetade minskade kraftigt i samband med övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i början av 1800-talet då industrialiseringen försvårade för gifta kvinnor att kombinera arbete med familj, men började därefter öka när tjänstesamhället växte fram i början av 1900-talet. Förväntningar om den framtida arbetsmarknaden har visat sig vara avgörande för val av utbildning och karriär, och under 1900-talet har kvinnor valt att utbilda sig i allt högre grad. 

P-pillret gav kvinnan möjligheter

Goldin visar att tillgången till p-pillret skyndade på denna historiskt sett revolutionerande förändring, genom att ge kvinnor nya möjligheter att planera för en yrkeskarriär.

Tre snabba slutsatser: 

  • Kvinnor tjänar vanligtvis mindre än män
  • Föräldraskap - en orsak till inkomstskillnader mellan män och kvinnor
  • P-pillret gav kvinnor möjlighet till yrkeskarriär

"Att Claudia Goldins forskning kring kvinnors inkomster och glappen på arbetsmarknaden uppmärksammas är glädjande. Det finns mycket att göra för att minska de följdeffekter det får på både sparandet och pensionen, en hjärtefråga för oss." 

Linda Haraké, Hållbarhetsansvarig Sparande & Pension, Handelsbanken. 

Handelsbankens expert sammanfattar:

Löneskillnaderna har minskat, men ändå tjänar kvinnor i Sverige i snitt 10 procent mindre än männen. Det finns flera orsaker till att kvinnors ekonomiska sårbarhet är större än männens. Den som till exempel jobbar mindre, eller har lägre lön, får också mindre i pension. Kvinnors pension är fortfarande knappt 70 procent av männens, en skillnad på i snitt 6 700 kronor varje månad. Det är också stora skillnader på hur män och kvinnor sparar, både när det gäller storleken på sparkapitalet och valet av sparform. Kvinnor sparar i snitt 1 100 kronor mindre i månaden än män, vilket kan få stora konsekvenser på sikt. 

Mer att fördjupa sig i:

Jobbar du också deltid? Testa deltidskalkylen och se hur deltidsjobbandet påverkar din framtida pension. 

Funderar du över hur relationen du lever i ska bli jämställd och rättvis? En bra början är en rättvis vardagsekonomi. 

Handelsbanken.se
Linda Haraké, Hållbarhetsansvarig Sparande & Pension, Handelsbanken

Läs fler artiklar om ekonomi

En folkmassa får illustrera att investeringsbedrägerier är ett globalt problem

Bli inte lurad 

Hur kan du skydda dig mot investeringsbedrägerier? Här får du råd och tips.
Handelsbanken.se

Hur får ni en jämställd ekonomi?

Vad är viktigt att tänka på för att det ska bli rättvist i familjen? Våra experter delar med sig av sina bästa råd. 

Ett par kvinnor ser över sin ekonomi vid datorn

Är en extraamortering en bra placering? 

Funderar du på att ta av ditt sparande och göra en extraamortering? Det kan vara en god idé, men läs detta först.