Sälja och köpa fonder

Att köpa och sälja fonder skiljer sig från hur man handlar med aktier. Läs vår guide där du får reda på vad du bör tänka på när du köper och säljer fonder.
 - Handelsbanken.se

Så fungerar det att handla fonder

Att köpa och sälja fonder skiljer sig från hur man handlar med aktier

 • När du köper en fond anger du vanligtvis hur mycket pengar du vill köpa för. 
 • När du säljer kan du välja mellan att sälja för ett visst belopp eller ett antal andelar.
 • Köp och försäljning av fondandelar genomförs vanligtvis en gång per dag efter det att fondkursen räknats ut.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Bryttiden styr när ditt köp eller försäljning genomförs.

Alla fonder har en bryttid

Fondkursen räknas ut och sätts dagligen. Alla fonder har en bryttid – stopptid när du senast måste lägga din fondorder för att få den fondkurs som beräknas närmast efter bryttiden. Det betyder att du inte vet exakt vilken kurs per fondandel du får på ditt köp eller försäljning.

Bra att veta

Fondens värde påverkas huvudsakligen av:
 • Kursen på de värdepapper fonden har.
 • Valutakursförändringar om fonden har utländska värdepapper.
 • Dagens förvaltningsavgift som är en 365-del av den årliga förvaltningsavgiften.

Så här går det till att köpa och sälja fonder

två portföljer

Att köpa fonder

 1. I Handelsbanken dras pengarna direkt när du registrerar ditt köp, vilket är det vanligaste sättet.
 2. Efter bryttiden räknas fondkursen ut och det du köpt för räknas om till antal andelar. Om du exempelvis vill köpa för 1 000 kronor och kursen är 100 kronor får du 10 fondandelar.
 3. Du kan vanligtvis se ditt köp efter en eller två dagar.

Hos Handelsbanken kan du köpa fonder och starta regelbundet fondsparande i mobilappen och i internetbanken.

två portföljer

Att sälja fonder

 1. Du registrerar antingen ett belopp eller hur många antal andelar du vill sälja.
 2. Efter bryttiden räknas fondkursen ut och dina fondandelar säljs. 
  Om du exempelvis vill sälja för 1 000 kronor och kursen är 100 kronor säljs 10 fondandelar.
 3. Pengarna finns vanligtvis på ditt konto efter en till två dagar.

Hos Handelsbanken kan du sälja fonder i mobilappen och i internetbanken.

two horisontal arrows one pointing to the right and one to the left

Köpa och sälja fonder i försäkring

När du handlar med fonder i en försäkring så beräknas köp och försäljning utifrån de fondandelskurser som gäller den dag omplacering görs. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.