Jämföra fonder

Hur vet man vilken fond man ska välja och vad behöver man tänka på när man ska utvärdera fonder? Vi guidar dig till olika sätt att jämföra fonder på.
Handelsbanken.seHandelsbanken.se

Olika sätt att jämföra fonder

Det finns många sätt att jämföra fonder på. Utveckling, avgifter och fondens rating (betyg) är några. Om du bestämt dig för vilken typ av fond du vill börja spara i kan det vara bra att jämföra med andra fonder som placerar i samma typ av värdepapper och marknad.

Om du till exempel tänker köpa en fond som placerar i svenska aktier, kan du jämföra flera fonder med samma placeringsinriktning.

Tänk på att hur en fond har utvecklats historiskt inte säger något om hur det blir i framtiden.

Jämföra utvecklingen

Ett sätt att välja fonder kan vara att jämföra olika fonders utveckling för att få en bild av hur de fungerar och hur de har utvecklats jämfört med varandra. När du tittar på fondens historiska utveckling är förvaltningsavgiften redan borträknad.

Välj en fond i listan på sidan Fondkurser. Under fliken Översikt, leta upp grafen längre ned på sidan och lägg till den fond du vill jämföra med. 

Fondens rating (betyg)

I Handelsbankens fondlistor hittar du den rating som det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar tagit fram. Betyget sätts i en femgradig skala och visar fondens historiska kvalitet och utveckling jämfört med liknande fonder. Ratingen är därför inte någon köp- eller säljrekommendation.

Förvaltningsavgift

Hur mycket du betalar i förvaltningsavgift påverkar utvecklingen på din fond. Men det är inte det enda du ska titta på när du bestämmer dig. Det kan också vara så att en fond med högre förvaltningsavgift ger en bättre utveckling än en med lägre. 

Indexfonder har ofta lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. I aktivt förvaltade fonder lägger förvaltaren mycket omsorg på att fonden ska gå bättre än den generella marknadsutvecklingen.

Norman-beloppet

Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa hur avgifterna i en fond påverkar ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter