Hedgefonder

Hedgefonder passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj. Läs mer här.
Handelsbanken.se

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en typ av värdepappersfond där målsättningen oftast är att generera en positiv avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner, en så kallad absolut avkastning. 

Ordet hedge kommer från engelskan och betyder häck, och begreppet "att hedga" kan översättas till att skydda eftersom syftet med hedgefonder ofta är att skydda ditt sparande och minska risken att du förlorar pengar när det svänger mycket på börsen.

Spara i hedgefonder

För närvarande kan du ej investera i hedgefonder hos Handelsbanken. Se gärna vårt övriga fondutbud, vi har allt från aktiefonder och räntefonder till blandfonder och indexfonder. Här kan du även läsa mer om att spara i fonder.

Spara i fonder

  1. Logga in och välj hur du vill handla din fond. I fondkonto eller investeringssparkonto.
  2. Välj sedan om du vill månadsspara till fonden.
  3. Du kan göra detta antingen via internetbanken eller mobilappen.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

När ska jag använda en hedgefond?

Kvinna som funderar på att köpa indexfonder

Hedgefonder kan du använda när du vill skydda ditt kapital och minska risken av ett värdefall då målet för de flesta hedgefonder är att öka avkastningen, oavsett hur börsen går. Att investera i hedgefonder kan passa bra när du vill ha ett komplement till övrigt parande i din fondportfölj.

Olika hedgefonder med varierande risknivå

Det finns olika typer av hedgefonder med varierande risknivå, strategi och inriktning. Många av hedgefonderna har lägre risk än till exempel aktiefonder men det finns även hedgefonder som har hög risk. Så innan du väljer en hedgefond, ta reda på fondens risk och vilket mål den har.

Vad är fördelen med hedgefonder?

  • Fördelen med hedgefonder kan vara att du minskar risken att förlora pengar när börsen går ner, beroende på fondförvaltare och fondens strategi. Kurssvängningarna i en hedgefond kan även vara lägre än i en aktiefond. I hedgefonder betalar man ofta en lägre förvaltningsavgift men om fonden överträffar en förutbestämd nivå får man betala en så kallad prestationsbaserad avgift. 
  • Nackdelen med en hedgefond kan bli att du inte får ta del av en eventuell börsuppgång i samma utsträckning som hos en ren aktiefond, vilket kan ses som en "kostnad" för att säkra fonden mot nedgångarna på marknaden.

Frågor och svar

Andra typer av fonder

Magnifying Glass with graph

Aktiefonder

Aktiefonder är en typ av fonder som har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Blandfonder

Blandfonderna placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjligheter till bra utveckling på sikt.

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar, företagsobligationer eller statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder.

Indexfonder

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Denna fond består sen av aktier som ingår i detta index och i takt med att dessa ökar eller sjunker i värde så gör också fonden det. 

Lär dig hur du kan spara i fonder

Tid: 2 min 47 sek

Kom-igång-tips för fondsparande

Att fondspara i ISK är en populär sparform. Att månadsspara i fonder är ett enkelt sätt att komma igång på börsen och spara till sånt du drömmer om. Om du är ny på börsen och i behov av kom-igång-tips. Kolla in fondskolan för sånt som kan vara bra att veta. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.