Förvaltningsavgift på fonder

Förvaltningsavgift och normanbelopp är avgifter du bör ha koll på om du handlar med fonder. Här får du reda på hur avgifterna för fonder funkar.
Support  - Handelsbanken.se

Så fungerar avgifter på fonder

Förvaltningsavgiften dras varje dag 

Förvaltningsavgiften är den avgift som fondbolaget tar ut för att förvalta och administrera fonderna. 

Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder vilket beror bland annat på vilka marknader som fonden placerar på och hur mycket arbete som krävs för att administrera fonden och analysera marknaden.

Förvaltningsavgiften anges i procent per år. Däremot beräknas avgiften på fondens totala värde varje dag. Varje dag tas 1/365-del av förvaltningsavgift ut från fonden, innan fondkursen beräknas. På det sättet betalar du bara avgift för den tid som du äger andelar i fonden.

Exempel: Har en fond 1 procent i årlig förvaltningsavgift innebär det att 1/365 = 0,0027 procent per dag dras från fondvärdet innan dagens kurs på fonden räknas ut.

Normanbeloppet

Normanbeloppet är ett sätt att underlätta jämförelser mellan fonders avgifter. Det visar den totala kostnaden i kronor och ören för en fond när du som sparar 1000 kr i månaden i tio år. 

Bra att veta

När du tittar på fondens historiska utveckling är förvaltningsavgiften redan borträknad.
Våra fonders utveckling ser du när du valt en fond i .

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.