Olika typer av fonder

Det finns flera olika fondkategorier med olika inriktning och risk
Man med hund i knät framför dator

Vilken fondtyp passar dig?

Att välja vilken fond du ska investera i kan vara svårt. I vårt fondutbud erbjuder vi både en stor bredd såväl som ett stort djup. En av faktorerna när du väljer vilken fond du ska investera i kan vara hur stor risk du vill ta. Oavsett vilken fond du väljer att investera i har vi som målsättning att den är hållbar. 

Fonder kan delas in i tre huvudkategorier:

  • Aktiefonder
  • Blandfonder
  • Räntefonder
I de olika huvudkategorierna finns det två eller flera underkategorier med flera inriktningar och med olika hög risk.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Tre huvudkategorier

Aktiefonder   

Vi har olika typer av aktiefonder. Indexfonder placerar i bolag som följer ett visst index, till exempel ett landindex. Andra fonder som Temafonder kan placera i en viss bransch som läkemedel. Du hittar också fonder med särskilt hållbarhetsfokus.  

Blandfonder

Våra blandfonder placerar i olika aktie- och räntefonder. Vill du ha lägre risk väljer du en fond med större andel ränteplaceringar, men då går du miste om delar av eventuella börsuppgångar. Men om börsen går ner minskar inte fonden lika mycket i värde.

Räntefonder

Räntefonder placerar i värdepapper med olika löptid. Du kan välja mellan korta och långa räntefonder. Långa räntefonder har lite högre risk då kursen på obligationerna kan svänga mer. En del räntefonder kan också ha en valutarisk.

Hållbarhet i våra fonder

Tallskog i dagsljus

Så arbetar vi med hållbarhet i våra fonder

Utgångspunkten för våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsbeslut - i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI.

Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Läs gärna mer om hur vi arbetar med hållbarhet i våra fonder.

Läs också

Kvinna som sitter utomhus och läser på sin dator.

Upptäck Fokus Placeringar

I vårt nyhetsbrev får du tips och inspiration för dina placeringar, varvat med artiklar och intervjuer. Perfekt för dig som vill vara en aktiv sparare. 

Prenumerera på Fokus Placeringar