Blandfonder

Blandfonder är en blandning av investeringar i aktier och räntor. Hur ska du tänka när du vill investera i denna fondtyp? Lär dig allt om blandfonder.

Vad är en blandfond?

Blandfonderna placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjligheter till bra utveckling på sikt. Vissa blandfonder kan också placera i andra tillgångar såsom råvaror.

  • Fördelen är att du både får ta del av uppgången på aktierna samtidigt som effekten vid en börsnedgång är mindre kännbar jämfört med en aktiefond. Om fonden även placerar i andra tillgångar kan det också minska risken.
  • Nackdelen är att du inte får hela utvecklingen när aktiemarknaden stiger.

Bra att veta

Blandfonder har olika risknivåer. Vill du ha en lägre risk väljer du en blandfond som till exempel har 25 procent aktier och 75 procent räntebärande värdepapper.

Vill du öka risken väljer du en blandfond med mer aktier.

Tid: 2 min 42 sek

Fondskolan - blandfonder

Vad är egentligen poängen med blandfonder? Och hur ska du tänka när det gäller risknivå i ditt sparande? Det och mycket mer, berättar Rebecca i det här avsnittet av Fondskolan. 

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Andra typer av fonder

Magnifying Glass with graph

Aktiefonder

Aktiefonder har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som statsskuldväxlar, företagsobligationer eller statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder.

Indexfonder

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Denna fond består sen av aktier som ingår i detta index och i takt med att dessa ökar eller sjunker i värde så gör också fonden det. 

Läs också

Handelsbanken

Lär dig allt om fonder

Allt du behöver för att komma igång med ditt fondsparande. 

Till Fondskolan

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.