Aktivt förvaltade fonder

I en aktivt förvaltad fond betyder det att fondens förvaltare väljer bolag utifrån noggrann analys. Aktivt förvaltade fonder har som mål att slå index.

Så fungerar aktivt förvaltade fonder

Strävar efter att överträffa marknaden

De flesta aktivt förvaltade fonder har som mål att överträffa utvecklingen för ett förutbestämt index eller viss marknad. Vissa fonder har som mål att ge en positiv utveckling oavsett om börsen går upp eller ner.

  • Fördelen är att förvaltarna lägger mycket omsorg på att fonden ska gå bättre än den generella marknadsutvecklingen. För att se hur förvaltaren lyckats historiskt jämfört med andra fonder i samma kategori, kan du titta på fondens Morningstar-rating™.

  • Nackdelen är att man får vara beredd på att fonden från tid till annan kan gå sämre än marknadsutvecklingen eftersom förvaltaren fattar egna placeringsbeslut. Aktivt förvaltade fonder har generellt en högre förvaltningsavgift än indexfonder. 

Bra att veta

Alternativet till en aktivt förvaltad fond är en indexfond. Den har som mål att följa ett index, till exempel de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. 

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva fonder?

Tid: 2 min 37 sek

Vad skiljer aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder (indexfonder) åt? Vilka är för- och nackdelarna med de olika förvaltningsformerna? Och vilken typ av sparande passar de för? Det, och mycket mer, får du reda på i det här avsnittet av Fondskolan med Rebecca. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.