Aktiefonder

En aktiefond är en fond som placerar i aktier. Avkastningen beror framför allt på de underliggande aktiernas utveckling, men också förvaltarens skicklighet.
woman waiting at the airport - Handelsbanken.se

Vad är en aktiefond?

En aktiefond investerar huvudsakligen i aktier, det vill säga andelar i börsnoterade företag. När fondens aktier stiger vid börsuppgång, då ökar även fonden i värde. Om fonden placerar i utländska aktier kan avkastningen även påverkas av förändrade valutakurser. 

Aktiefonder har olika inriktning och olika risknivåer

En investering i en aktiefond innebär hög risk men samtidigt möjlighet till hög avkastning och det beror på att börsen kan svänga kraftigt både upp och ner. Det finns många olika aktiefonder att välja bland beroende på vilken inriktning, geografisk spridning eller branschfokus fonden har. En aktiefond placerar ofta i mer än femtio olika bolag och på så sätt sprids även risken.

  • Lägst risk har generellt de aktiefonder som placerar globalt i många aktier och olika branscher. 
  • Högst risk har oftast de aktiefonder som placerar i enskilda länder, regioner eller specifika branscher.
  • Aktiefonder med få innehav, kan tidvis avvika mer från marknadsutvecklingen i jämförelse med de som placerar i ett stort antal aktier.

Spara i aktiefonder

  1. Logga in och välj hur du vill handla din fond, genom fondkonto eller investeringssparkonto.
  2. Välj sedan om du vill månadsspara till fonden.
  3. Gör detta antingen via internetbanken eller mobilappen.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

När passar det att investera i en aktiefond?

Kvinna som funderar på att köpa indexfonder

Eftersom aktiemarknaden tidvis kan svänga mycket passar aktiefonder dig som vill satsa på ett mer långsiktigt sparande och därmed är beredd att ta en högre risk för att på sikt ha möjlighet till bättre avkastning.  

Aktiefonder är ofta ett populärt val för dig som vill pensionsspara om du har många år kvar på arbetsmarknaden. Eller om du vill köpa det där fritidshuset i framtiden.

Våra aktiefonder har olika inriktningar vilket innebär att de har olika risk, som även kan variera över tid. Se vilken aktiefond som kan passa just ditt sparande.

Vad är fördelen med aktiefonder?

  • Fördelen med aktiefonder är att de normal sett har större chans till bättre avkastning om man jämför med till exempel räntefonder. Trots att risken med aktiefonder anses hög är risken ändå mindre än om du skulle investera i enskilda aktier och det är även enklare eftersom fondförvaltaren håller koll på marknaden och företagen som fonden investerar i.
  • Nackdelen med aktiefonder kan vara just att de har högre risk, men om du har längre sparhorisont så kan du ändå ha större chans till en bättre avkastning.

Aktiefonder – tänk på det här

Eftersom aktiemarknaden kan svänga kraftigare än till exempel räntemarknaden innebär det att värdet på ditt sparande i en aktiefond kan röra sig både upp och ner. Det betyder att placeringar i aktiefonder ofta kan innebära en högre risk.

En aktiefond som placerar i utländska aktier kan också påverkas av upp- och nedgångar i valutakursen. Till exempel om den amerikanska börsen går upp kan en amerikafond gå ner i värde om dollarn sjunker mot den svenska kronan.

Andra typer av fonder

Magnifying Glass with graph

Indexfonder

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Denna fond består sen av aktier som ingår i detta index och i takt med att dessa ökar eller sjunker i värde så gör också fonden det. 

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som statsskuldväxlar, företagsobligationer eller statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder.

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjlighet till bra utveckling på sikt.

Lär dig mer om aktiefonder

Tid: 3 min 12 sek

Fondskolan med Rebecca

Vilka olika typer av aktiefonder finns det och när kan de vara ett alternativ i ditt sparande? Och hur var det nu med sparhorisont? Varför kan den vara viktig? Det och mycket mer går Rebecca igenom i det här avsnittet av Fondskolan.

Kolla in fondskolan för fler filmer och sånt som kan vara bra att veta om fonder.

Frågor och svar