Äldre par som slappnar av i vardagsrummet.Äldre par som slappnar av i vardagsrummet.

Så påverkas din ekonomi när räntan sänks

Riksbanken sänkte styrräntan i sitt besked 8 maj och flaggar för fler sänkningar i år. Vad händer när räntan sänks och hur bör du tänka kring ditt sparande?

Hur brukar finansmarknaderna reagera när styrräntorna sänks?

Aktiemarknaden har utvecklats positivt

Aktiemarknaden har historiskt sett reagerat positivt på centralbankernas räntesänkningar, USA-börsen har gett en avkastning i genomsnitt på 14 procent de tolv månaderna efter första sänkningen sedan 1928. Dock varierar effekterna beroende på läget i ekonomin. Finansmarknaderna har blivit mer sofistikerade, och centralbankernas tydligare kommunikation har minskat effekterna på börsen under de senaste årtiondena.

Den amerikanska centralbankens agerande har stor inverkan på både globala och svenska aktiemarknaden, med båda i genomsnitt upp sju procent de tolv månaderna efter den första räntesänkningen. Svenska korta räntor faller kraftigt då de följer styrräntan ner. Företagsobligationer ger vanligtvis god avkastning efter sänkningar. För valutan finns inget tydligt mönster. 

Inflationen faller ofta, men inte alltid

Det är inte alltid inflationen faller efter att centralbanken börjar sänka. Lita därför inte alltför mycket på centralbankernas prognoser, och var förberedd på att allt kan hända – precis som vilket  år som helst. 

Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken.

”De senaste årtiondena har effekten av räntesänkningar på marknaden blivit mindre.” 

Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

Placera rätt när räntan sänks

Så hur bör du då agera med ditt sparande? 

Det närmsta året riskerar tyvärr bjuda på en hel del osäkerhet. Vi har krig och geopolitisk oro på flera håll. Och osäkerheten inför USA-valet i höst är stor, både politiskt och ekonomiskt. Som vanligt bör du inte ta mer risk än du kan leva med över tid. Sprid riskerna, så att inte en enskild misslyckad placering gröper ur kapitalet permanent. Då blir du en vinnare när risknivån faller igen.

Vilka tillgångar är bra att äga nu när räntorna börjar gå ner?

– Både aktiefonder och ränteplaceringar kan vara bra, det beror lite på din individuella situation. Har du till exempel tagit av ditt sparande när det varit tuffare ekonomiska tider bör du fylla på så det finns en buffert för oförutsedda utgifter och tillfälliga inkomstbortfall, och då är kontosparande att föredra.

– Annars brukar lägre räntor vara positivt för aktier som historiskt har gått bättre än andra tillgångar när räntan går ner. Men när räntorna sjunker från höga nivåer så ökar även värdet på obligationer, samtidigt minskar osäkerheten kring företagens finansiering. Det är därför ofta en ganska bra tid att köpa såväl aktier som ränteplaceringar och företagsobligationer.

Vad talar för aktiemarknaden?

– Det finns som vanligt flera osäkerhetsfaktorer, men efter en turbulent period finns det just nu flera positiva signaler. Tillväxten ser ut att kunna ta fart framöver när företagens finansiering blir billigare och konsumenterna får mer kvar i plånboken. Att räntorna börjar komma ner är viktigt för att företag ska kunna expandera. Dessutom är det positivt för investerarnas vilja att ta risk.

Det borde gynna både den svenska börsen och räntekänsliga aktier som småbolag och fastighetsaktier, som har varit förlorare när räntorna varit höga. Men det är också en fråga om tajming.

Vi har sett en hel del förnyad geopolitisk oro den senaste tiden, hur påverkar det?

– Det leder ofta till svagare aktiemarknader, men återhämtningen efter ett orosutbrott kan ofta gå fort. Ser marknadens aktörer risk för större makroekonomiska konsekvenser, som påverkan på leveranskedjor, energiförsörjningen eller stigande oljepriser kan det dämpa börshumöret. Mycket oväntat kan dyka upp även senare i år så det är viktigt att sprida sina risker, och möjligheter, samt att vara långsiktig och fortsätta månadsspara.

Är det alltid rätt att sitta ”still i båten” som många experter säger när det är oroligt på börsen?

– Inte alltid, utan det beror återigen på din individuella situation. Så svaret beror på vilket tidsperspektiv du har, hur mycket risk du är villig att ta, och om du kan leva med börsens svängningar.

Caroline Bragner, kapital- och privatmarknadschef på Handelsbanken i Norrköping.

”Både aktier och ränteplaceringar kan vara bra.” 

Caroline Bragner, kapital- och privatmarknadschef på Handelsbanken i Norrköping

Ge dina pengar möjlighet att växa

Support  - Handelsbanken.se

Sparpengar är bra att ha både när tråkiga saker händer och för att kunna göra roliga saker. Det finns många olika sätt att spara eller placera pengar på. Ge dina pengar möjlighet att växa på konto, i fonder eller i aktier. Våra rådgivare hjälper dig gärna att hitta rätt alternativ. 

Du kanske också vill läsa

Handelsbanken.se

Lär dig styrränta på mindre än 5 minuter

Vad menas egentligen med styrränta? Hur sätts den och hur påverkar den mina bolån? Här reder vi ut begreppen.

Handelsbanken.se

Ränta på ränta

Lär dig förstå ränta på ränta-effekten och hur du kan använda det för att få ditt sparande att växa över tid.

kortförmåner  _handelsbanken.sekortförmåner  _handelsbanken.se

Månadsspara

Skapa en buffert eller spara till en resa? Det finns bra anledningar att börja månadsspara. Här hittar du våra bästa tips.