Så här mycket bör du spara

Hur mycket av lönen bör man spara och vilken sparform ska man välja? Ta hjälp av våra enkla tumregler för att planera och komma igång med ditt sparande.

Anpassa ditt sparande till livets förändringar

Spara minst 5 % om du kan

Alla har vi olika förutsättningar och behov, men en bra utgångspunkt är våra generella tumregler för sparande. Spara minst 5 procent av din lön efter skatt, gärna 10 procent. Börja med att spara till en buffert. Därefter kan du gå till andra sparmål. 

Buffertsparande

Har du en buffert på två månadslöner efter skatt för att klara tillfälligt inkomstbortfall eller oplanerade utgifter? Om inte, spara 5 procent av din lön efter skatt, gärna 10 procent tills du nått dit. Har du en osäker inkomst eller små marginaler kan det vara bra med en större buffert. 

Buffertsparande görs bäst på ett sparkonto, så att du kommer åt pengarna när som helst och vet hur mycket du har.

Bosparande

Om du äger eller sparar till ett eget boende, spara 5 procent av din nettolön. Då har du pengar till planerade underhåll, renoveringar, tillbyggnader eller flytt till ny bostad. Du kan behöva spara ytterligare 5-10 procent för att nå ditt drömboende (inklusive amortering).

Pensionssparande

Minst 5 procent av din nettolön bör sparas till din framtida pension, gärna 10 procent för att öka chansen att nå en pension på 80 procent av din slutlön. Om pensionen ligger långt bort i tiden är det bra att ha en stor del av pensionssparandet i aktiefonder. Det ger en god riskspridning, och en högre förväntad avkastning och ett bättre skydd mot inflationen än räntesparande.

Barnsparande

En bra tumregel är att spara minst halva barnbidraget, gärna hela, till barnets första bostad.

Andra sparmål

Komplettera gärna med ett sparande för att kunna göra större köp imorgon, som till drömsemestern, fritidshus eller en ny bil.

Family in a living room  Handelsbaken.se
Att spara minst 5 procent av din lön efter skatt, gärna 10 procent är ett bra riktmärke.

Trygga upp ekonomin ytterligare med försäkringar

Inkomstförsäkring vid sjukdom
Bufferten kan inte täcka allt som kan hända. Komplettera därför gärna med extra sjukförsäkring och a-kassa/inkomstförsäkring så du har ett skydd om du till exempel blir sjuk eller arbetslös. För dig som är företagare kan det också vara värdefullt med en vårdförsäkring som ger snabb vård.

Livförsäkring
Man bör också skydda familjens ekonomi mot sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller dödsfall. En bra tumregel är att försäkra halva kreditbeloppet för gemensamma lån med bolåneskydd. Komplettera med en individuell livförsäkring motsvarande 1,5 gånger din årslön före skatt, samt vid behov den andel av bolånet som överstiger det som täcks av bolåneskydd. För den som har minderåriga barn är en tumregel att lägga till 500 000 kr per barn i försäkringsbelopp.

"Börja med en buffert, sen kan du gå över till andra sparmål" 

Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

Handelsbanken.se

Tips för att komma igång med ditt sparande

Namnge dina sparkonton

Att namnge ett sparkonto efter vad du sparar till kan minska risken för att du använder pengarna till annat. Sätt upp olika sparkonton för drömresan, bröllopet och födelsedagsfesten. 

Sätt upp sparmål

Sätt upp dina sparmål i internetbanken. Koppla sparmålen till dina sparkonton, depåer eller investeringssparkonton, så kan du lätt hålla ordning på ditt sparande och följa upp hur det går. 

Räkna på ditt sparande

Testa sparkalkylatorn och se hur ditt sparande kan växa över tid. Labba med belopp, hur länge du vill spara och förväntad årsutveckling. 

Frågor och svar

Läs fler artiklar

En röd spargris i porslin.

Sparande i tuffa tider

Hur sparar du bäst trots stigande priser och högre boendekostnader? Våra experter ger här sina bästa tips.
Handelsbanken

Buffertspara så här

Livet är fullt av oväntade händelser och just därför är det så viktigt att ha en buffert sparad. Se våra bästa tips.

Support  - Handelsbanken.se

Skapa en mer jämställd ekonomi

Många par har stort fokus på att leva jämställt i vardagen, men ofta glöms den ekonomiska aspekten bort.