En pappa med sitt barn på en lekplats.En pappa med sitt barn på en lekplats.

Vad är aktieutdelning och hur fungerar det?

Som aktieägare är du delägare i ett bolag och därigenom har du rätt till en andel av bolagets vinst. Vår placeringsstrateg Peter Engstedt förklarar.

Varför ger bolag aktieutdelningar?

Som aktieägare kan du få avkastning på två sätt: dels via en stigande aktiekurs, dels via utdelningar. Vinstutdelning är alltså ett sätt för aktieägarna att få avkastning på sin investering och i teorin är värdet på ett bolag nuvärdet (summan) av alla framtida utdelningar. Ett aktiebolag som går med vinst kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att bolaget ska kunna växa snabbare och därigenom ge högre vinster och utdelningar i framtiden. Den vinst som inte behöver återinvesteras i verksamheten kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Mogna stabila bolag brukar dela ut en förhållandevis stor del av vinsten, medan snabbväxande bolag som är i behov av kapital ofta vill återinvestera vinsten i verksamheten. Bolag som gör förlust brukar inte heller ge utdelning. I bolagets utdelningspolicy kan du få information om hur stor del av vinsten som normalt delas ut till dess ägare.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen beräknas genom att aktiens utdelning divideras med aktiekursen. Om utdelningen är 4 kronor per aktie och aktiekursen är 100 kronor är direktavkastningen således 4 procent. Direktavkastningen visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning. Direktavkastning kan i viss mån jämföras med ränta på ett konto. Den genomsnittliga direktavkastningen på Stockholmsbörsen brukar ligga kring 3 procent.

Utdelningen utgörs i vanliga fall av en andel av bolagets vinst, ofta 30-50 procent. Generellt kan sägas att utdelningen över tid växer i takt med vinsten, vilket innebär att direktavkastningen tenderar att öka i förhållande till din ursprungliga investering. Om vinsten/utdelningen ökar med 10 procent per år i fem år, så har utdelningen ökat med cirka 60 procent (1,10^5). Om vi utgår från ovanstående exempel så har de 4 kronorna i utdelning ökat till 6:40 kronor efter fem år, motsvarande 6,4 procent direktavkastning på din ursprungliga investering. 

Aktier med hög direktavkastning tenderar att ge en högre riskjusterad avkastning än börsen som helhet. Några skäl till detta kan vara att höga utdelningar signalerar att bolaget har goda framtidsutsikter, samtidigt som en hög direktavkastning indikerar att aktien kan vara undervärderad. En annan egenskap för högutdelande aktier är att de ofta har relativt sett lägre risk, då en hög och stabil direktavkastning ger ett visst kursfallsskydd. 

I vår Marknadsinformationstjänst Öppnas i nytt fönster kan du som inloggad sortera aktier på direktavkastning i nyckeltalstabellen under fliken Analys.

Två personer står och läser något på en mobiltelefon.
En aktieägare får avkastning på två sätt, dels via en stigande aktiekurs, dels via utdelningar.

Så bygger du en utdelningsportfölj

Den som vill leva på utdelningar eller förstärka inkomsten med årliga utdelningar kan bygga en utdelningsportfölj innehållande aktier som ger hög direktavkastning. Hur mycket kapital behöver du då placera för att kunna täcka dina levnadsomkostnader? Det beror förstås på, men här är ett enkelt räkneexempel: Om du till exempel vill ha 20 000 kronor per månad (240 000 kronor per år) och den genomsnittliga direktavkastningen i din utdelningsportfölj är 4 procent så behöver du placera 6 miljoner kronor (240 000/0,04). 

När du sätter ihop aktierna till din utdelningsportfölj behöver du inte nödvändigtvis välja de aktier som ger den allra högsta direktavkastningen. Det är viktigare att bolagen kan förväntas ge en stabil och växande utbetalningsström över lång tid. Utöver en hög direktavkastning bör bolaget därför ha en god utdelningshistorik i kombination med en stabil verksamhet, en stark balansräkning och en inte alltför hög utdelningsandel av vinsten.

Kan du bli rik på aktieutdelning?

Ett stabilt kassaflöde från utdelningar är tilltalande, men den långsiktige placeraren bör dock inte glömma bort möjligheten att återinvestera utdelningarna då tid och ränta-på-ränta-effekten gör underverk för avkastningen. 

Ett enkelt räkneexempel illustrerar vikten av detta. Låt oss anta att du investerar 100.000 kronor och att aktierna i genomsnitt ger 10 procent i avkastning per år, varav 7 procentenheter är kursuppgång och 3 procentenheter är utdelning. Om all utdelning återinvesteras växer de 100.000 kronorna till drygt 1 miljon kronor på 25 år, alltså mer än 10 gånger insatsen. Om utdelningen istället lyfts ur sparandet, växer kapitalet till ”endast” hälften av detta. Köper du högutdelande aktier blir vikten av att återinvestera utdelningarna förstås ännu större. Ett bekvämt och skatteeffektivt sätt att få dina utdelningar återinvesterade är att placera i aktiefonder som gör just detta åt dig. 

En illustration av en graf.
Det kan vara ett stort värde i att återinvestera utdelningarna.
- Handelsbanken.se

"Återinvestera utdelningarna då tid och ränta-på-ränta-effekten gör underverk för avkastningen"

Text: Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken.

När får du utdelning på aktier?

Vanligast är att bolaget delar ut en andel av vinsten till aktieägarna en gång per år i samband med bolagsstämman, då utdelningen klubbas. Vissa bolag delar dock upp utbetalningen av den beslutade utdelningen till två eller flera gånger per år.

Viktiga dagar att hålla koll på kring utdelningstillfället

  • Sink-dag: Den dag du senast ska köpa eller äga aktien för att ha rätt till utdelning.

  • X-dag: Nästkommande dag, då aktien handlas exklusive rätt till utdelningen. Oftast sjunker aktien denna dag med ungefär samma värde som utdelningen. Du ska alltså inte köpa en aktie i hopp om att kunna ”tjäna utdelningen” och sälja den direkt efter utdelningen. 

  • Avstämningsdag: Den dag du behöver vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelning. Det tar två bankdagar innan affären är slutförd, vilket innebär att du fortfarande kommer stå som aktieägare på avstämningsdagen om du säljer aktien på X-dagen. 

  • Utdelningsdag: Dagen då utdelningen kommer in på ditt konto. Det brukar ta några bankdagar efter X-dagen innan utdelningen finns på ditt konto. 

Frågor och svar

Relaterade artiklar

En kvinna som sitter i soffan med sin hund.

Få koll på aktier 

Vad är en aktie? Hur handlar jag på börsen? Lär dig grunderna om aktier och aktiesparande. 

Mamma och dotter som sitter vid ett matbord.

Är aktiehandel riskfritt? 

Det är bra att vara medveten om riskerna som finns med aktiehandel. Se tips på saker att tänka på. 

Älvsborgsbron i solnedgång.

Effekt med ränta på ränta

Lär dig förstå ränta på ränta-effekten och hur det kan få ditt sparande att växa över tid.