Vad är aktier?

Vad är en aktie, hur funkar aktiehandel och finns det olika typer av aktier? Lär dig grunderna innan du ger dig in på börsen och börjar investera i aktier.

Hur fungerar det med aktier?

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag och ger dig rätt att rösta på bolagsstämman. Ett företag ger ut, emitterar aktier, till investerare för att få in kapital. Om bolaget ska börsnoteras kan det erbjuda allmänheten att köpa aktier i en IPO, Initial Public Offering. En IPO kan antingen göras genom att tidigare ägare säljer sina aktier eller att de tar in nytt kapital genom att ge ut, emittera, nya aktier.  

När du köper en aktie hoppas du på att få avkastning. Avkastningen består av två delar: aktieutdelningen och kursförändringen. Kom ihåg att när du köper aktier tar du en risk där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. 

Olika typer av aktier 

A- och B-aktier

Det finns olika klasser av aktier. De kan vara indelade i A-, B- och C-aktier där aktierna har olika röststyrka. A-aktierna är oftast mer röststarka och har ofta tio gånger så högt röstvärde men omsätts sällan, de är mindre likvida. Därför är det oftast bättre för en småsparare att köpa B- eller C-aktien. Titta alltid efter det aktieslag som är mest omsatt.

Stam- och preferensaktie

A-, B- och C-aktier är stamaktier. Preferensaktien har företräde till utdelning och ger oftast en fast utdelning, men är minde vanlig. Om direktavkastningen, det vill säga utdelningen, är hög kan preferensaktier vara ett alternativ till ränteplaceringar. Men kom ihåg att aktier har större risk än till exempel ett kontosparande där du har bankgaranti. 

Konvertibel

Konvertibelt förlagslån är ett lån som efter en viss tid byts ut till nyemitterade aktier. Förekommer ibland som erbjudande till anställda. Konvertibeln betalar ränta under löptiden. 

ETF

ETF står för Exchange Traded Fund. Alltså en börsnoterad indexfond. Den kombinerar fondens fördelar med aktiens likviditet. En ETF kan ha hävstång vilket innebär att den rör sig mer än sitt index. Det finns BULL och BEAR ETF. Bull köper du om du tror på uppgång och Bear om du tror på nedgång. 

 - Handelsbanken.se

Skillnaden på en fond och en aktie

Om du köper en aktie investerar du direkt i ett företag. Om du köper en fond investerar du i en bred portfölj med många bolag och får på så sätt en större riskspridning. Ett annat sätt att får större riskspridning är att köpa aktier i ett investmentbolag som till exempel Industrivärden eller Investor. När du köper ett investmentbolag investerar du indirekt i flera bolag som investmentbolaget äger.

Vad är utdelning och nyemission?

Det finns flera olika händelser som kan inträffa i de aktier du äger. Till exempel utdelning och nyemission. För att ta del av dessa händelser måste du vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Det innebär att du måste ha köpt aktien senast två bankdagar innan avstämningsdagen, då vi i Sverige tillämpar två likviddagar för att ändra äganderätten vid en aktieaffär. Denna dag kallas också ink-dagen. På den så kallade X-dagen, som är dagen mellan ink-dagen och avstämningsdagen, handlas aktien utan rätt att ge köparen rätt till utdelningen eller nyemissionen. Om du vill sälja aktien, men fortfarande säkerställa att få utdelningen eller delta i nyemissionen, så kan du således sälja aktien tidigast på X-dagen.

Utdelning

En utdelning är en utbetalning i form av kontanter från bolaget till aktieägarna. Bolagsstämman beslutar om ägarna ska få utdelning och hur stor den ska vara. Utdelningen som andel av aktiekursen, den så kallade direktavkastningen, anger hur stor del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år.  

Nyemission

Nyemission görs för att ta in nytt kapital, till exempel för att utveckla en ny produkt eller för att expandera. Vid en företrädesemission erbjuds de befintliga ägarna att köpa nya aktier, oftast till en lägre kurs för att nyemissionen ska vara framgångsrik. Det förekommer också riktade nyemissioner där en viss grupp erbjuds nyteckna aktier.

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det innebär att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av bolaget än vad som gällde innan emissionen. Om du som ägare inte deltar i en företrädesemission genom att köpa nya aktier kommer du att minska sin procentuella ägarandel i bolaget. För att inte att riskera att förlora värde är det därför viktigt att du som ägare antingen deltar i nyemissionen eller säljer dina teckningsrätter. Vid en företrädesemission får du automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget. Vill du delta i nyemissionen, och därmed få nya aktier i bolaget till den angivna teckningskursen, behöver du acceptera erbjudandet enligt det besked som din bank eller mäklare skickar till dig. Om du inte vill delta i emissionen behöver du sälja av dina teckningsrätter för att de inte ska bli värdelösa.

Fondemission

I en fondemission får aktieägarna nya aktier utan kostnad. Det görs genom att aktiekapitalet ökas. Det är mest en bokföringsteknisk åtgärd. 

Split

Om aktien har fått en så hög kurs att den blir svår att omsätta kan företaget välja att göra en split. Dina aktier delas alltså upp i flera nya. En split 4:1 innebär till exempel att du får fyra nya aktier för en gammal. Vid en split påverkas inte aktiekapitalet.

Olika aktiehändelser:

  • Utdelning
  • Nyemission
  • Fondemission
  • Split

Bolagsstämma

Aktieägarens roll i bolagsstämman

Som aktieägare har du rätt att delta i och rösta på bolagsstämman. Du kan också skicka in förslag till bolagsstämman som behandlar alla ärenden som kommit in i tid. På bolagsstämman beslutas bland annat om styrelse och utdelningen. Stämman kan också besluta om till exempel en nyemission ska genomföras. För att få gå på stämman måste du stå som ägare till aktierna på avstämningsdagen. Om aktierna ligger i en depå måste du anmäla till din bank att du vill delta på bolagsstämman så att aktierna kan registreras på dig. 

Aktieägare på bolagsstämma.
Bolagsstämman beslutar om ägarna ska få utdelning och hur stor den ska vara.

Utdelning

En utdelning är en utbetalning i form av kontanter från bolaget till aktieägarna. Bolagsstämman beslutar om ägarna ska få utdelning och hur stor den ska vara. Utdelningen som andel av aktiekursen, den så kallade direktavkastningen, anger hur stor del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år.

Avstämningsdagen

För att få gå på bolagsstämma eller få utdelning måste du vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Det innebär att du måste ha köpt aktien två bankdagar innan avstämningsdagen. Denna dag kallas också Ink-dagen. 

Gå på bolagsstämma?

Tänk på att du måste vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. 

Frågor och svar

Du kanske också är intresserad av

 - Handelsbanken.se

Riskerna med aktier

Det är bra att vara medveten om riskerna som finns med aktiehandel. Läs och lär mer här. 

l - Handelsbanken.se

Få koll på nyemission

Vad är en nyemission och vad är motiven bakom? Vilka olika metoder finns och vad får de för konsekvenser?

Chokladbitar som symboliserar en aktieportfölj

Är du nyfiken på att börja aktiespara? 

Vad behöver du tänka på när du sätter ihop en aktieportfölj? Få expertens tips.