Vad finns det för risker med aktier?

Det är bra att vara medveten om riskerna som finns med aktiehandel. Här reder vi ut vad du ska tänka på.

Viktigt om risker med aktier

5 snabba grunder om aktiehandel

  • När du köper en aktiefond investerar fonden dina pengar i aktier.
  • Om du vill köpa aktier direkt behöver du en aktiedepå eller ett investeringssparkonto. 
  • Aktier handlas på en börs. Det finns två börser i Sverige, NASDAQ (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). 
  • Det finns också så kallade handelsplattformar där mindre företag handlas, till exempel Aktietorget eller First North. 
  • När du handlar aktier väder du dig till en mäklare, till exempel Handelsbanken. Hos oss kan du handla aktier och värdepapper i internetbanken, appen eller via ditt bankkontor.

Inga garantier

Historiskt sett har aktier på lång sikt varit en bra investering men det finns ingen garanti för att det alltid kommer vara så. När du handlar aktier finns det alltid en risk för att du kan förlora delar av ditt sparkapital. Därför ska du inte investera mer än du har råd att förlora. Om du vet att du behöver pengarna till exempel för ett bostadsköp om ett halvår är det inte säkert att börsen är ett bra placeringsalternativ. Så tänk på att det aldrig finns säkra kort och garanterade vinster när det kommer till aktier!

Sprid risken

Ett sätt att minska risken är att placera i flera olika branscher. Det enklaste sättet att få en diversifierad aktieportfölj är, som vi gått igenom, att köpa aktiefonder eller investmentbolag. 

Tänk på att om du köper utländska aktier så tar du dessutom en valutarisk. Även om din amerikanska aktie går upp kan du förlora pengarna om dollarn faller.

Det finns olika risker när du handlar med aktier. Här följer några exempel. 

Bolagsrisk

Det kan komma negativa nyheter om bolaget vilket kan påverka kursen negativ. Nyheten berör bara det enskilda bolaget. Till exempel kan ett läkemedelsföretag få avslag på ett läkemedel eller att ett företag drabbas av stora böter.

Branschrisk

Branschrisk kan vara en nyhet eller politiskt beslut som drabbar en hel bransch. Till exempel en global skatt på en viss vara som drabbar alla företag i branschen.

Landspecifik risk

Om du placerar i andra länder kan det uppstå situationer som påverkar aktiemarknaden i det specifika landet, till exempel en regeringskris eller politiska beslut som drabbar landets företag negativt.

Marknadsrisk

En händelse som påverkar mer eller mindre alla länder. Till exempel finanskrisen 2008 eller pandemin som globalt ledde till stora kursfall på alla marknader.

Valutarisk

Om du köper utländska aktier har du en valutarisk. Även om dina aktier gått upp kan du totalt sett gå minus om valutan i landet du investerat i fallit mot kronan.

Likviditetsrisk

Om du har många aktier i ett bolag vars aktier har dålig likviditet, det vill säga det är liten handel i aktien, kan det vara svårt att sälja aktien när du vill. Om du måste sälja kan du tvingas sälja med förlust eftersom det kanske inte finns köpare.

Handelsbanken.se
Tänk långsiktigt och håll koll på riskerna när du handlar med aktier.

Möjligheter kan också finnas!

Alla exempel på risker kan också ge möjligheter. Både aktiekursen och valutan kan stiga, en hel bransch kan gynnas av en positiv nyhet som till exempel lättnader i lagstiftning. Bästa sättet att hålla koll är att hänga med. 

Marknadsinformation från Handelsbanken Öppnas i nytt fönster

Vad kan påverka aktiekursen?

Kursen på en aktie kan påverkas av många faktorer, bland annat: 

Vinster och utdelningar

På kort sikt kan många olika saker påverka aktiekursen, men i ett längre perspektiv är det företagets vinster och utdelningar som i grund och botten avgör priset på en aktie. När företaget växer, tjänar mer pengar och kan ge högre utdelningar blir en aktie mera värd. Ett nyckeltal vid värdering av en aktie är P/E-talet. Price/Earning, det vill säga aktiekursen i relation till vinsten per aktie. Ett högt P/E-tal kan tyda på förväntningar om stora framtida vinster. 

Omvärlden

Om det är stora kursrörelser i till exempel USA får det ofta stor påverkan även på svenska och europeiska börser. Det beror på att aktiemarknaden är global och många ägare på den svenska marknaden är utländska.

Konjunkturen

Konjunkturen har givetvis stor påverkan på börsen. Se bara hur börserna påverkades av pandemin med stora börsfall. Börsen tittar alltid framåt, så när marknaden ser att vaccinationerna kommer igång och att världskonjunkturen kommer återhämta sig så stiger kurserna. Det är förväntningarna som styr börsernas värdering.

Marknadsräntor

Låga räntor gör det mindre attraktivt att äga obligationer eller ha pengarna på kontot, vilket ökar efterfrågan och priset på aktier. Det vill säga avkastningskravet sjunker. Lägre räntor leder även till att bolagen behöver betala mindre ränta på sina skulder och därmed gör en högre vinst. 

Nyheter och rykten

Positiva eller negativa nyheter kan påverka aktiekursen. Inte bara i samband med resultatrapporter utan det kan handla om till exempel godkända patent, nya kontrakt eller bra/dåliga försäljningssiffror. Ibland sprids rykten om ett företag, inför rapporten eller kanske uppköpsrykten. Tänk på att om du får information som inte är allmänt känd om ett företag så räknas det som insiderhandel om du handlar på informationen. 

Analyser

Om en etablerad och betrodd bank eller analysfirma kommer med en analys som ger köp- eller säljrekommendation kan det påverka kursen. Även köprekommendationer i tidningar som Di eller liknande kan ha positiv effekt på kursen.

Tre bra regler när du sparar i aktier

Var långsiktig

På lång sikt har börsen historiskt varit en bra placering, men det behöver inte betyda att den kommer var det i framtiden, speciellt inte på kort sikt. När du sparar i aktier är det bra att ha en lång sparhorisont, kanske fem år. Det är också bra att sprida riskerna över tiden, det vill säga gå inte in med hela ditt sparkapital vid ett tillfälle. 

Sprid riskerna

Lägg inte alla ägg i en korg. Sprid dina investeringar över flera branscher och bolag för att minska risken. Ett sätt att sprida risken i din aktieportfölj är att köpa olika investmentbolag. 

Vad har du för mål?

Sparar du till ett mål? Hur länge kan du avvara ditt sparkapital? Vilka risker är du redo att ta? Om du behöver pengarna till insatsen i en bostad om ett år är det troligen för riskabelt att investera pengarna på börsen. Men om du ska köpa en större bostad om fem år kan aktier vara ett bra alternativ. Men satsa aldrig mer än du har råd att förlora.

Kom igång och handla med värdepapper och aktier

Vad behöver jag för att handla aktier?

Du behöver en depå eller ett investeringssparkonto (ISK). I ett ISK kan du köpa och sälja värdepapper utan att behöva deklarera för dina affärer. Vinster och utdelningar är skattefria. Istället betalar du en låg årlig schablonskatt som beräknas på värdet på ditt ISK. ISK passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer. Skatten betalas varje år, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat och du kan inte kvitta förluster mot vinster. 

Courtage

När du köper aktier betalar du en avgift, courtage. Se vår prislista för handel.

Utländska aktier

Hos Handelsbanken kan du handla på de nordiska börserna, USA (Nasdaq 100) samt i Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Du behöver en depå eller ett investeringssparkonto. Tänk på att du tar en valutarisk när du köper aktier i andra valutor. 

Skatt på aktiehandel

Om du handlar i en traditionell depå måste du betala 30 procent i skatt på dina vinster men om du gör en förlust kan du kvitta den mot vinster i andra värdepapper, inklusive fonder. Om du gör många transaktioner kan Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring vara en lösning. Då deklarerar du inte dina affärer, du beskattas inte för vinster men kan inte kvitta förluster. Istället betalar du en låg årlig schablonskatt som beräknas på värdet av tillgångarna.

Vilka aktier ska jag köpa?

Som depåkund i Handelsbanken får du tillgång till Marknadsinformation Öppnas i nytt fönster där du bland annat hittar bolagsinformation, nyckeltal och analyser. Vi vill också uppmana dig att se upp för investeringsbedrägerier där du luras att investera pengar. Läs mer om Investeringsbedrägerier på vår sida om bedrägerier. 

Följa aktiekurserna

När du investerat i aktier och börjat handla är det en god idé att följa hur dina aktier går. Gå regelbundet in och titta till dina aktier. Som kund hos oss har du tillgång till aktiekurser i realtid i vår Marknadsinformation. Du kan se exakt vad kursen står i vilket gör det lätt att sätta en kurs på din order.

Mer om aktier

Läs mer om grunderna i aktiesparande, vad är en aktie?

Du kan också testa dina kunskaper i ett aktie-quiz.

Olika börser att handla aktier på

Det finns två börser i Sverige, NASDAQ (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). Dessutom finns det ett antal handelsplattformer, (MTF). Till skillnad från börserna är en MTF (Multilateral trading facility) inte reglerad. Det innebär att bolagen som noteras här inte behöver följa samma hårda regelverk som bolagen på en börs. Men handelsplattformarna står fortfarande under Finansinspektionens tillsyn. Exempel på MTF i Sverige är Spotlight och First North som drivs av Nasdaq.