Så bygger du en aktieportfölj

Vad behöver du tänka på när du sätter ihop en aktieportfölj? Hur många aktier ska den innehålla och hur bör du tänka med riskspridning? Få expertens hjälp på vägen.

En del av din sparportfölj

En aktieportfölj bör ses som en del av en hel sparportfölj. Så innan du sätter igång och skapar din aktieportfölj och handlar aktier måste du först se till att ditt totala sparande är välbalanserat. Det är alltså viktigt att sprida risken mellan olika tillgångsslag, det vill säga mellan aktier, räntesparande och kanske alternativa tillgångar. 

Ett första steg är att fråga dig hur lång placeringshorisont du har. Ett andra är att ställa dig frågan om hur du ser på risk, eller annorlunda uttryckt hur stora svängningar du kan känna dig bekväm med under placeringstiden. Ju högre riskvilja och ju längre sparhorisont desto större andel aktier och aktiefonder bör du ha i din sparportfölj.

Tänk så här när du bygger en aktieportfölj

Riskspridning är centralt även när du ska bygga din aktieportfölj. Att inte lägga alla ägg i samma korg är en gammal visdom, som är särskilt relevant när det gäller aktiesparande. I genomsnitt har svenska sparare endast aktier i fyra bolag i sin portfölj, och förvånansvärt många äger aktier i bara ett bolag. 

Om en aktie du köpt faller med 50 procent behöver du 100 procents avkastning för att gå jämnt upp, och du vill inte att ett misstag ska förstöra hela portföljavkastningen. En bra mix av placeringar innebär att om några faller i värde, kan andra stiga och bidra till dina sparmål. Studier visar att god avkastning i en portfölj ofta skapas av att i största möjliga mån undvika kursförlorare. 

Det finns även en positiv psykologisk effekt med att ha en välbalanserad portfölj som sprider riskerna då det blir lättare att vara långsiktig i ditt sparande om du upplever att svängningarna (läs nedgångarna) i portföljen är begränsade. 

Hur många aktier ska du ha i din aktieportfölj?

Det finns två olika typer av huvudsakliga risker i en aktieportfölj som du bör vara medveten om. Den ena är den så kallade marknadsrisken som är svår att skydda sig mot. Marknadsrisken är nämligen hela börsens svängningar, så om du vill vara placerad på börsen måste du ta marknadsrisk. Med det sagt, är den största långsiktiga risken att helt stå utanför aktiemarknaden eftersom du då går miste om en högre avkastningspotential. Typiska risker som påverkar hela marknaden är konjunktursvängningar, kraftiga ränteförändringar och geopolitisk oro. 

Den andra risken är bolagsrisken, det vill säga den risk som är förknippad med ett enskilt bolag. Bolagsspecifika risker handlar ofta om förändringar av efterfrågan, vinstutveckling och nya teknologier. Det är bolagsrisken som vi kan minska genom att diversifiera, alltså spara i flera aktier. 

Tumregeln är att investera i minst 12-15 aktier för att begränsa kurssvängningarna till i linje med marknaden som helhet. Har du ett fondsparande som grund, så kan du minska antalet enskilda aktier i din portfölj (ett tips när du börjar skapa din aktieportfölj är att först sprida risken via 5-6 olika fonder och successivt bygga på med aktier).

Ägg i en korg.
Att inte lägga alla ägg i samma korg är en gammal visdom, som är särskilt relevant när det gäller aktiesparande.

Investera i olika branscher eller marknader

Du bör även placera i aktier i olika branscher, såsom industri, konsument, IT-bolag, läkemedel, bank och fastighet för att ytterligare sprida riskerna. De som bara köpte heta IT-aktier vid millennieskiftet fick betala dyrt. 

Du kan numera även smidigt sprida riskerna genom att köpa aktier på andra marknader, som till exempel den amerikanska. Många sparare har upplevt att utländska aktieplaceringar brukar klara sig bättre vid börsfall. Detta beror ofta på att valutaexponeringen brukar fungera som en stötdämpare i oroliga tider eftersom en svag svensk krona ökar avkastningen från investeringar i utländska tillgångar för en svensk investerare.

Den som vill leva på utdelningar eller förstärka inkomsten med årliga aktieutdelningar kan bygga en aktieportfölj bestående av högutdelande aktier som ger hög direktavkastning.

Om du inte vill köpa enskilda aktier, så är fonder ett bra alternativ då du per automatik får riskspridning över flera värdepapper och marknader.

Så underhåller du din aktieportfölj

Med tiden kommer vissa av dina aktier stiga mycket i värde, medan andra sjunker. Det innebär att de aktier som gått allra bäst kan få en oproportionerligt stor del i din portfölj. Hade du från början placerat 10 procent av kapitalet i en aktie som dubblas på kort tid, kommer den att stå för omkring 20 procent av din portfölj. Det betyder att bolagsrisken har ökat och att du bör ombalansera din aktieportfölj. 

Detsamma gäller om en bransch får för stor andel. Ta därför som vana att se över portföljen med jämna mellanrum. Du kan då sälja av en del av de aktier som utgör en alltför stor del av ditt kapital och byta mot andra aktier som du också tror på. Då kan det även vara klokt att samtidigt se över alla dina innehav, för att se om de argument som du hade när du en gång köpte aktien fortfarande gäller.

Ta reda på din risknivå

Värdet på ditt sparande påverkas av hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta. Gör vårt test om sparande och risk och få förslag på hur du kan tänka kring ditt sparande.

- Handelsbanken.se

"Riskspridning är centralt när du ska bygga din aktieportfölj"

Text: Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken.

Frågor och svar

Så här kommer du igång med att handla aktier

Man tittar i sin mobil.

Innan du börjar handla behöver du en depå, till exempel Investeringssparkonto (ISK) eller depåkonto.

  • Fundera över hur lång är din placeringshorisont är och vilka risker är du beredd att ta.

  • Fundera över vilka typer av aktier du vill investera i, som i vilken bransch eller region. Genom en bra mix av placeringar kan du minska risken.

  • Logga in på ditt konto antingen i internetbanken eller i appen. Välj specifika aktier och hur många du vill köpa. 

  • Förvalta din portfölj regelbundet. Se över och ombalansera den vid behov. 

Relaterade artiklar

Mamma och dotter som sitter vid ett matbord.

Varför ger bolag aktieutdelningar? 

En aktieutdelning är den utbetalning som en aktieägare får från bolaget. Så här fungerar det!

En kvinna som sitter i soffan med sin hund.

Få koll på aktier 

Vad är en aktie? Hur handlar jag på börsen? Lär dig grunderna om aktier och aktiesparande. 

En ung kvinna sitter på soffan och tittar på sin mobil.

Effekt med ränta på ränta

Lär dig förstå ränta på ränta-effekten och hur det kan få ditt sparande att växa över tid.