Jobba och ta ut pension - så funkar det

Många väljer att kombinera pension och arbete. Jobba deltid eller lite extra som jobbonär? Martin Björgell, vår pensionsexpert på Handelsbanken, ger viktiga råd för din pensionsplan.

Fortsätta jobba efter pension

Många väljer att fortsätta jobba även efter att de börjar ta ut pension. Alla har inte ork eller möjlighet att jobba vidare efter ett långt arbetsliv, men många väljer att trappa ner jobbet stegvis istället för att sluta helt. I studier anges nyfikenhet, arbetsglädje och det sociala sammanhanget som de främsta skälen snarare än ekonomiska skäl. 

Det blir allt vanligare att bli jobbonär, det vill säga att kombinera arbete med att ta ut pension. Under 2022 fanns det cirka 261 000 jobbonärer i Sverige, enligt Pensionsmyndigheten. 

Handelsbanken.se
Kurvan visar att många kombinerar arbete med pension långt upp i åren.

Men det är ingen självklarhet att du kan gå ner i arbetstid och ta ut pension samtidigt, utan det är något du måste komma överens med din arbetsgivare om. Även du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta driva företaget, och det är dessutom ofta fördelaktigt.

Det första du bör göra är en pensionsbudget. Hur påverkas din månadsinkomst beroende på hur du tar ut din pension? Därefter är det klokt att prata med din arbetsgivare. Hur ser möjligheterna att gå i deltidspension ut där du jobbar, och vilket tjänstepensionsavtal gäller?"

Den allmänna pensionen, som består av inkomstpension och premiepension, är flexibel men tjänstepensionsavtalen har olika regler. I en del tjänstepensionsavtal finns också flexpension, då är det lättare att få gå ner i arbetstid efter en viss ålder.

Nya riktåldrar 

Det finns inte längre någon fast pensionsålder i Sverige, utan du väljer själv när du vill gå i pension. 

  • 67 år (1960–1966)
  • 68 år (1967–1980)
  • 69 år (1981–1996)
  • 70 år (1997–2014)

Från och med 2026 införs en så kallad riktålder, den ålder till vilken du behöver arbeta för att få motsvarande pension som tidigare generationer. Riktåldern beslutas varje år av riksdagen, och du kan tidigast ta ut den allmänna pensionen tre år före den beslutade riktåldern. 

Varje år görs nya prognosberäkningar utifrån beräknad medellivslängd. Ovanstående gäller enligt den senaste prognosen (2023). 

Källa: Pensionsmyndigheten

Att jobba längre ger högre pension 

Ekonomin som pensionär påverkas av hur och när du väljer att gå i pension. Ju längre du jobbar och tjänar in pengar till pensionen, desto högre blir månadsutbetalningarna i din framtida pension. Generellt blir pensionen högre ju längre du väntar med att börja ta ut den. 

Det lönar sig att jobba några år extra, även om det är på deltid. Orsaken är dels att du fortsätter att tjäna in pensionspengar så länge du arbetar, dels att pensionen du arbetar in ska fördelas på färre år. På minpension.se Öppnas i nytt fönster kan du göra en prognos för din pension utifrån olika uttagsåldrar, och från dagen du fyller 54 kan du använda uttagsplaneraren och räkna mer exakt hur du kan ta ut pensionen.

Åldern påverkar skatten

Arbetar du och tar ut pension samtidigt beskattas en del som inkomst av tjänst och den andra delen som pension. Hur stor skatten blir beror på hur gammal du är, eftersom grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas av din ålder. 

Från januari det år du fyller 67 år får du lägre skatt på både arbetsinkomster och pension. Nya regler för det förhöjda grundavdraget innebär att du betalar du lägre skatt först från de nya riktåldrarna för pension. Även högre jobbskatteavdrag från det år du fyller 67 år gör att skatten på arbetsinkomster blir lägre. Skatteverket Öppnas i nytt fönster har bra räknesnurror du kan använda för att ta reda på vad skatteeffekten blir. 

Det är inte ovanligt att pensionärer får betala kvarskatt, särskilt nyblivna pensionärer. Den vanligaste anledningen är att många får både lön och pension det år de går i pension. Får du både lön och pension, eller om du får pension från flera utbetalare, behöver du själv hålla koll på hur stora dina totala utbetalningar blir för att slippa kvarskatt. 

Pensionsutbetalningar från olika pensionsbolag samordnas inte. Har du många olika försäkringar, kan den totala pensionen överstiga brytpunkter där skattesatsen är högre. Be därför den största utbetalaren, vanligen Pensionsmyndigheten, att dra mer skatt om din preliminära skatteuträkning från Skatteverket visar att du kommer betala för lite.

Handelsbanken.se

Så kan du ta ut pensionen när du fortsätter att jobba

Din allmänna pension är flexibel och kan tas ut till 25, 50, 75 eller 100 procent, oavsett hur mycket du jobbar. Du kan dessutom stoppa eller pausa dina utbetalningar från den allmänna pensionen och efterhand ändra hur mycket pension du vill ta ut.

Många som har fyllt 63 år väljer att ta ut en del av sin allmänna pension för att till exempel kunna utnyttja pensionärsrabatter. Det räcker med att ta ut 25 procent av premiepensionen. Men tänk på att om du blir arbetslös innan 67 års ålder och har börjat tar ut pension så har du inte längre rätt till full a-kassa.

Olika regler för tjänstepension

För tjänstepensionen finns det olika regler, men när du väl börjat ta ut den går det inte att ändra. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Kolla därför med ditt tjänstepensionsföretag vad som gäller. Kan du jobba och ta ut tjänstepension samtidigt, när kan du tidigast börja ta ut pensionen och vilken uttagstid kan du välja. Och har du förmånsbestämd tjänstepension, vilken lön baseras den på? 

Tänk också på att även om du jobbar vidare är det inte säkert att din arbetsgivare gör nya inbetalningar till din tjänstepension. I vissa fall slutar inbetalningarna vid 65 års ålder."

Förmånligt för både dig och din arbetsgivare

Från januari det året du fyller 67 år betalar din arbetsgivare lägre sociala avgifter. Att du jobbar kvar längre är därmed förmånligt för er båda. Om du kan och vill får du arbeta tills du är 69 år, enligt lagen om anställningsskydd. Vill du jobba ännu längre är det möjligt, om din arbetsgivare godkänner det.

Det är inte ovanligt att komma överens om en högre ersättning när du arbetar vidare. Det är möjligt eftersom det inte medför någon extra kostnad för arbetsgivaren på grund av lägre arbetsgivaravgift och att inbetalningen till tjänstepensionen upphör. Prata med din arbetsgivare om du kan kompenseras med extra lön eller en individuell pensionslösning.

Tips för dig som funderar på deltidspension

  • Gör en pensionsbudget och räkna fram hur stora dina kostnader är. Det hjälper dig att planera hur du ska tänka vad gäller utbetalning av de olika delarna av din pension.
  • Logga in på för att göra en pensionsprognos för vilka inkomster du kan räkna med. Från dagen du fyller 54 år kan du använda uttagsplaneraren och räkna mer exakt hur du kan ta ut pensionen, och hur olika uttagstid och uttagsålder påverkar pensionen.
  • Prata med din arbetsgivare i god tid. Hur ser möjligheterna att gå i deltidspension ut hos er?
  • Undersök villkoren för din tjänstepension. Tänk på att vid förmånsbestämd tjänstepension kan din slutliga pension påverkas av hur hög inkomst du har de sista yrkesverksamma åren. 
  • Fundera på om du behöver ta ut pension om du går ner i arbetstid. Har du råd att gå ner i arbetstid utan att ta ut pension är det värt att överväga. Kan du kanske klara dig på att ta ut 25 procents pension även om du går ner i arbetstid 50 procent?
  • Tänk på att vissa sjuk-, liv- och olycksfallsförsäkringar kan upphöra vid 65 års ålder.

Frågor och svar

Prata pension med oss

 - Handelsbanken.se

Har du många frågor och vill få hjälp med hur du ska tänka kring pension? Kontakta oss för att boka in ett samtal så går vi igenom dina behov och önskemål tillsammans. 

Du kanske också är intresserad av

Handelsbanken.se

Undvik att gå miste om pension

Du som driver företag behöver själv ta ansvar för din pension. Ha koll på lönenivåerna och vinstuttagen tipsar vår expert. 
Far och son i en ny lägenhet

Dags att gå i pension?

Vad man ska tänka på när det närmar sig? Hur förbereder du dig för lite som pensionär på bästa sätt? 
 hållbara fonder - Handelsbanken.se

Orange kuvertet

Vad står det egentligen i det årliga beskedet från Pensionsmyndigheten? Lär dig förstå ditt årsbesked bättre.