Hur stor är en genomsnittlig pension?

Att pensionen du efter arbetslivet blir lägre än lönen du haft, är för många ganska självklart. Men hur mycket lägre blir pensionen och går det att påverka?

Förstå och förbättra din pension

Några av de vanligaste pensionsfrågorna är ”Hur mycket är en genomsnittlig pension?” eller ”Hur mycket får man i pension?”. Svaret på frågan är att det beror på flera olika faktorer, men främst på hur stora inkomster du haft under arbetslivet. Det kallas för livsinkomstprincipen, det vill säga att hela livets inkomster räknas och är ofta pensionsgrundande.

Pensionen innehåller flera delar, men rapporter nämner ofta bara den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. Detta kan ge en felaktig uppfattning om att pensionerna är lägre än de faktiskt är, säger Martin Björgell.

Vad är den genomsnittliga pensionen i Sverige?

En genomsnittlig total pension före skatt i Sverige är mellan 18 000 och 25 500 kronor, visar statistik från Pensionsmyndigheten. I genomsnitt motsvarar det 67 procent av slutlönen. Av detta kommer den största delen, ungefär 75 procent, från den allmänna pensionen från staten. För höginkomsttagare ser fördelningen annorlunda ut, där står tjänstepensionen från jobbet för uppemot hälften av pensionsutbetalningarna.

Inbetalningar till den allmänna pensionen maxas vid en månadslön på cirka 51 250 kronor (2024), där 18,5% av lönen sätts undan. För de med högre inkomster spelar tjänstepensionen en större roll, och arbetsgivare med kollektivavtal lägger till extra inbetalningar när lönen överstiger detta tak.

Hur mycket skiljer det mellan män och kvinnor?

Det är stor skillnad mellan män och kvinnors pensioner, och i genomsnitt får män 7 300 kronor högre pension per månad. Det beror på både strukturella skillnader på arbetsmarknaden och livsval som påverkar kvinnors pensioner, såsom hur uttag av föräldraledighet fördelas och deltidsarbete

För många familjer är det mer lönsamt att dela lika, men om det inte går eller man önskar göra på ett annat sätt finns det flera sätt att kompensera varandra för att få en mer jämställd pension, säger Martin Björgell.

Handelsbanken.se

Vilken pension är man garanterad?

Inom den allmänna pensionen finns ett grundskydd, garantipension. Den är till för den som haft en medel, låg eller ingen arbetsinkomst under livet. För att få full garantipension behöver du ha bott 40 år i Sverige och den inkomstgrundande pensionen behöver vara tillräckligt låg.

Som mest kan garantipensionen bli 11 603 kronor för ensamstående och 10 505 kronor i månaden för den som är gift eller sambo. Om den inkomstgrundande pensionen överstiger 17 655 kronor för ensamstående eller 15 988 kronor för den som är gift eller sambo kvalificerar du dig inte för garantipension, då blir den inkomstgrundande pensionen högre.

Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert Handelsbanken

Att tänka på om du vill ha högre pension

Det finns flera sätt att höja pensionen. Men om du vill ha en ordentlig ökning kanske du behöver göra flera saker.
 1. Jobba längre ger högre pension
  Att ger ofta flera tusenlappar högre pension, varje månad livet ut. I genomsnitt ökar utbetalningarna från den allmänna pensionen med uppåt 10 procent för varje års extra arbete efter din riktålder.
 2. Våga ta högre risk i sparandet
  För den som inte gjort ett val placeras ofta i en traditionell försäkring med lägre risk och lägre förväntad avkastning, jämfört med en fondförsäkring. En rapport från Pensionsmyndigheten visar att utbetalningarna från tjänstepension kan öka med 14 procent för den som byter till en fondförsäkring och väljer en aktiefond istället.
 3. Se över ditt val av efterlevandeskydd
  är tillval i pensionen som kan ge ett ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall. Om du inte har behov av återbetalningsskydd, kan du välja bort det och istället ta del av arvsvinster. Det kan höja din egen pension med 6-10 procent. 
 4. Spara jämställt till pensionen
  Gör medvetna val, framförallt efter familjebildning. Dela lika på eller kompensera varandra, antingen med extra sparande eller genom att överföra premiepensionsrätter i premiepensionen. Glöm inte kolla hur föräldralön påverkar under småbarnsåren. 
 5. Spara själv för flexibilitet
  Ett eget pensionssparande ger stor flexibilitet att välja pensionsålder själv, och fyller på sparandet till önskad nivå. För att nå upp till ett vanligt mål att få 80 procent av slutlönen i pension, behöver många komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett

Frågor och svar

Påverka din pension - ta hjälp av oss!

Handelsbanken.se

Har du ditt pensionssparande på flera olika ställen? Du kanske har haft flera olika arbetsgivare under åren. När du samlar tjänstepension och privat pensionssparande hos oss så får du bra översikt och möjlighet att själv påverka pensionen utifrån just din situation. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att trygga din framtid. 

Läs mer om pension

En man och en kvinna pratar om pension

När kan man gå i pension?

Hur man kan tänka kring pensionsåldern.

pensioner couple in autumn Handelsbaken.se

Dags att gå i pension?

Vad man ska tänka på när det närmar sig. 

Handelsbanken.se

Hur mycket ska man spara till pensionen?

Det är inte alltid tydligt hur mycket man behöver pensionsspara.