Så tar du kontroll över din pension

Har du koll på hur mycket som betalas in till din tjänstepension varje månad, eller hur de är placerade? Läs tipsen från vår pensionsexpert som kan ge dig högre pension.

De bortglömda miljonerna

Martin björgell pensionsexpert - Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert Handelsbanken

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension, pensionen du får från jobbet. Men undersökningar visar att en majoritet av svenskarna inte vet hur mycket som betalas in, eller att kapitalet med en genomsnittlig lön kan växa till över en miljon kronor till pensioneringen.

– Tjänstepension innebär ofta att tusenlappar sparas varje månad. Det blir stora belopp under ett helt arbetsliv. Trots det har många inte koll på var pensionspengarna finns, eller hur de är placerade, säger Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken.

Så fungerar tjänstepensionen

Tjänstepensionen betalas av din arbetsgivare och är ett komplement till din allmänna pension. Inbetalningarna från jobbet står för en allt större del av de framtida pensionerna. För medelinkomsttagare står tjänstepension i snitt för cirka 25 procent av din framtida pension, och för höginkomsttagare för uppemot hälften.

Hur mycket får man i tjänstepension?

Hur mycket du får varierar beroende på var du är anställd och vilket avtal du har med din arbetsgivare. Ungefär 9 av 10 svenskar har tjänstepension genom kollektivavtal, även kallad avtalspension. 

Om du omfattas av kollektivavtal kan du vara säker på att du har tjänstepension, och inbetalningarna motsvarar ofta 4,5-6 procent av lönen upp till 46 438 kronor/månad. För den som har högre lön sätts motsvarande 30-31,5 procent på resten av lönen in till tjänstepensionen.

Hur är pengarna placerade?

Om du inte själv har gjort ett eget val för din tjänstepension placeras pengarna ofta automatiskt i en så kallad traditionell försäkring. Det innebär att försäkringsbolaget ansvarar för att förvalta pengarna, och erbjuder någon sorts garanti. 

För att försäkringsbolaget ska kunna uppfylla den garantin har försäkringsbolagets investeringar i regel en lägre aktieandel och därmed lägre risk. Förväntad avkastning blir därför lägre jämfört med en fondförsäkring, som oftast har en högre aktieandel.

– Om du vill kan du ta en högre risk genom att flytta försäkringskapitalet till en fondförsäkring, och välja aktiefonder istället. För den som är ung kan ett byte till fondförsäkring ge flera tusenlappar mer i pension varje månad, även om det inte finns några garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, säger Martin Björgell.

Lönar det sig med en fondförsäkring?

Pensionsmyndigheten har i en rapport* räknat ut att den som byter från en traditionell försäkring till fondförsäkring, och som vid pension betalar inkomstskatt under brytpunkten för statlig skatt, kan få 14 procent högre månadsinkomst efter skatt från den valbara delen i sin tjänstepension. Beräkningen bygger på att aktieandelen i sparandet ökar, vilket därmed innebär en högre risk.

Att jobba längre ger högre pension

– Nivån på den framtida pensionen beror på alla inbetalningar under arbetslivet. Ju längre du arbetar och ju högre lön du haft under arbetslivet, desto mer får du per månad när du går i pension. Hur stor den allmänna pensionen blir beror också på när den börjar betalas ut, och antalet år under vilka pensionen ska betalas ut. Ett års extra arbete kan därför ge stor effekt på pensionen. Genom att jobba längre än riktåldern (för närvarande 67 år) går det att höja pensionen med 6-11 procent för varje extra arbetsår. För den som haft en genomsnittlig lön (35 500 kronor året innan pension) motsvarar det mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension varje månad, hela livet ut, säger Martin Björgell.

* "Passar förvalen alla?" En beskrivning av förvalsalternativen inom tjänste- och premiepension, 2019.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Pensionsexpertens tips som kan ge högre pension:

Handelsbanken.se
  • Flytta och samla ihop dina pensionsförsäkringar för bättre överblick 
  • Gör ett medvetet val. Att byta till fondförsäkring kan ge högre värdeutveckling, men innebär också en högre risk 
  • Jobba längre ger högre pension, varje extra år förbättrar pensionen

    Vi hjälper dig att samla och flytta din pension, läs mer nedan.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Läs fler relaterade artiklar

Par på en bänk

Allmän pension

Lär dig mer om allmän pension och uppdatera dig i ett viktigt ämne.

Handelsbanken.se

Vad behöver du spara ihop till pensionen?

Få en samlad bild plus våra tips om när du bör sätta igång.
Person i affär

Hur mycket blir tjänstepensionen?

De allra flesta som arbetar har tjänstepension. Men hur mycket tjänstepension ska man egentligen ha?

Frågor och svar