Handelsbanken.seHandelsbanken.se

Pensionsålder − när går man i pension?

När kan du ta ut din allmänna pension? Vad gäller för tjänstepensionen och det egna sparandet? Här reder vi ut vilka pensionsåldrar som gäller.

Dags att gå i pension?

Ditt födelseår styr

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige, du kan själv välja när du ska börja ta ut din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Men det finns en lägsta ålder som beror på när du är född. 

För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med att vi lever allt längre, har riksdagen beslutat att införa en så kallad riktålder. Den kommer avgöra när du som tidigast kan påbörja utbetalningen av din allmänna pension, tre år innan din riktålder.  

- De nya pensionsåldrarna styr när du kan ta ut allmän pension första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan betalas ut, säger Martin Björgell. 

När du går i pension påverkar din pension

För dem födda på 1980-talet ligger riktåldern kring 69-70 år. Att pensionera sig vid 66 års ålder är möjligt, men att arbeta till 69 kan öka din månatliga pension betydligt.

- För varje år du skjuter upp uttaget av din allmänna pension ökar utbetalningarna med 6-10 procent, varje månad livet ut. Rekommendationen är därför att vänta med att ta ut din allmänna pension till dess för att få samma nivå på pensionen som tidigare generationer, säger Martin Björgell.

Planera uttag av din pension

Om du planerar att gå i pension innan din riktålder är det viktigt att ha ett eget sparande för att täcka upp för den minskade allmänna pensionen. Att ta ut tjänstepensionen och eventuellt privat pensionssparande kräver också planering. Olika tjänstepensionssystem har olika regler för när och hur du kan ta ut dessa pengar. 

- Det är inte ovanligt att pensionärer får betala kvarskatt, särskilt nyblivna pensionärer. Den vanligaste anledningen är att många får både lön och pension det år de går i pension, berättar Martin Björgell.

Handelsbanken.se
Om du planerar att gå i pension innan din riktålder är det viktigt att ha ett eget sparande för att täcka upp för den minskade allmänna pensionen.

” Det vanligaste nyblivna pensionärer ångrar, enligt en undersökning Pensionsmyndigheten gjort, är att de tog ut sin tjänstepension för snabbt eller att de gick i pension helt”

”Genom att planera dina uttag kan du jämna ut pensionen över tid, och ta ut de olika delarna så att det passar dig.”

Martin björgell pensionsexpert - Handelsbanken.se
Martin Björgell, pensionsexpert Handelsbanken

Nya riktåldrar 

  • 67 år (1960–1966)
  • 68 år (1967–1980)
  • 69 år (1981–1996)
  • 70 år (1997–2014)

Anmäl uttag av inkomstpension

För de flesta står inkomstpensionen för den största delen av den framtida pensionen, och är en del av den allmänna pensionen. Det är Pensionsmyndigheten som sköter och betalar ut denna pension och den är väldigt flexibel. Du kan ta ut den allmänna pensionen både på heltid, eller deltid (25, 50 eller 75 procent). Det går också att både starta och pausa uttaget av allmän pension, exempelvis om du skulle börja jobba igen. För att börja ta ut den allmänna pensionen anmäler du det till Pensionsmyndigheten.

Ta ut tjänstepensionen

- En fördel med det svenska pensionssystemet är att det är uppdelat i flera delar. Det finns olika regler för när du kan börja ta ut tjänstepension och vad som är kortast uttagstid, säger Martin Björgell. 

En del tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år. För andra måste du ansöka om utbetalning. Vissa tjänstepensioner går att ta ut hela livet, andra under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Tänk noga igenom hur du vill göra, för till skillnad från den allmänna pensionen kan du kan inte ändra ditt val i efterhand. 

Se över ditt val av efterlevandeskydd

Inom tjänstepensionen finns möjlighet att välja olika former av efterlevandeskydd. Att välja bort dessa kan öka din månatliga pension, men det är viktigt att överväga familjens behov av ekonomisk trygghet.

- Att ta bort efterlevandeskydd kan för många innebära att pensionsutbetalningarna ökar med flera tusenlappar. Fundera på om det är mer värt för dig att få en högre egen pension, eller om du vill behålla eventuella efterlevandeskydd för att ge familjen ekonomisk trygghet när du dör, säger Martin Björgell.

Utbetalning av privat pensionssparande

Har du sparat på egen hand till din pension? Då gäller lite olika regler för uttag, beroende på vilket sätt du sparat. Om du sparat i fonder på ett Investeringssparkonto (ISK) eller fondkonto, då kan du själv välja hur och när du vill ta ut pengarna. 

Om du har en äldre privat pensionsförsäkring eller ett Individuellt pensionssparande - IPS, då kan du ta ut den tidigast från 55 års ålder. Du anmäler till din bank eller försäkringsbolag när du vill börja ta ut pensionen, och under hur många år utbetalningarna ska pågå.

5 tips innan du börjar ta ut din pension

  1. Se till att skaffa en helhetsbild över din pension. . Där kan du också se hur pensionen påverkas av när du börjar ta ut den. Från dagen du fyller 54 år kan du använda uttagsplaneraren och räkna mer exakt hur du kan ta ut pensionen. 
  2. . Har du fått tjänstepension från flera olika arbetsgivare får du bättre koll om du samlar allt. Då kan du se hela din pension i internetbanken och i mobilappen och samtidigt få bättre koll på utbetalningarna. 
  3. Gör en preliminär skatteuträkning hos om du får pension från flera olika utbetalare. Om din beräkning visar att du ska betala statlig inkomstskatt, glöm inte att själv meddela försäkringsbolagen så att de kan dra rätt preliminärskatt så att du slipper kvarskatt.  
  4. Se till att du har placerat din pension på ett bra sätt. Din pension ska ju fortsätta växa under alla åren som du ska ta ut pengarna. När du börjat få pensionen utbetald vill du kanske minska risken i dina placeringar. Fundera också på om du behöver behålla efterlevandeskydd, eller kan välja bort dem för att istället få högre egen pension.
  5. Vill du ändra utbetalningstid ska du kontakta bolaget där dina pengar ligger innan utbetalningen påbörjas. Tänk på att vissa utbetalningstider inte går att ändra efter att utbetalningen påbörjats. 

Frågor och svar

Fler artiklar om pension

Handelsbanken.se

Jobba och ta ut pension - så funkar det

Många väljer att kombinera pension och arbete. 

working from home - Handelsbanken.seworking from home - Handelsbanken.se

Hur fungerar pensionen?

Pension för nybörjare.

 - Handelsbanken.se

Efterlevandeskydd

Om det oväntade inträffar.