Vad är och vem får garantipension?

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och här förklarar vi närmare vad det är och hur det fungerar.

Så fungerar garantipension

Garantipensionen baseras på hur stor din inkomstgrundande pension är, hur länge du har bott i Sverige samt ditt civilstånd. 

Om du har arbetat men haft en låg inkomst, kommer det troligtvis innebära att din inkomstgrundande pension är låg. I detta fall kommer din allmänna pension att bestå av både inkomstgrundande pension samt garantipension. 

Har du inte haft någon arbetsinkomst alls i Sverige kommer din allmänna pension enbart att bestå av garantipension.

Hur mycket kan du få i garantipension?

Det är alltid din beräknade allmänna pension som ligger till grund för din eventuella garantipension. Men om din inkomstpension är högre än ett visst belopp har du ingen rätt till garantipension. Pensionsmyndigheten räknar fram om du har rätt till garantipension.

Garantipensionen grundar sig bland annat på ditt civilstånd. Om du är ensamstående kan du till exempel få något högre garantipension än om du är gift.

Hur mycket garantipension du har rätt till beror även på hur länge du har bott i Sverige. 

Om du har bott i annat land inom EU eller EES tas hänsyn till pensionen från det land du bott i när man beräknar din rätt till garantipension.

pensionsmyndigheten.se Öppnas i nytt fönster kan du läsa mer samt se aktuella belopp. 

Vilka har rätt till garantipension?

Du måste ha varit bosatt i Sverige i minst tre år för att ha rätt till garantipension. Och för att ha rätt till full garantipension ska du ha bott i Sverige i 40 år som vuxen. För varje år du har bott utanför Sverige minskar beloppet med 1/40-del. 

Faktorer som kan minska din garantipension

Om du fortsätter att arbeta under tiden du får garantipension, vilket innebär att du tjänar in nya pensionsrätter och din inkomstpension ökar, kommer din garantipension att sänkas. 

Även om du får inkomstpension, änkepension eller pension från ett annat land så minskar det garantipensionen.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privat pensionsspar.

Garantipension i korthet:

  • Garantipension är en del av den allmänna pensionen och ett grundskydd för dig som har haft väldigt låg eller ingen inkomst.

  • Garantipensionen beräknas utifrån intjänad inkomstpension, antal år i Sverige samt civilstånd.

  • För att ha rätt till garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 3 år.

Mer information

Prata pension med oss

En kvinna sitter och vilar vid träningsredskap.

Har du många frågor och vill få hjälp med hur du ska tänka kring pension? 

Kontakta oss för att boka in ett samtal så går vi igenom dina behov och önskemål tillsammans. 

Du kan även läsa mer om pension, hur du flyttar din pension eller hur du tar ut pension.

Frågor och svar

Läs mer om pension

walking along the road - Handelsbanken.se

Få koll på pensionen

Vi hjälper dig få överblick över pensionen och komma igång med sparandet.

Handelsbanken.se

Hur mycket ska man spara till pensionen? 

Det är inte enkelt att veta hur mycket man behöver spara själv till pensionen. Och finns det annat att göra? 

Handelsbanken.se

Om tjänstepension

Hur mycket borde man egentligen ha i tjänstepension och vad påverkar den?