Vad händer med pensionen när man dör?

Efterlevandeskydd ingår ofta i tjänstepensionen. Men vad är det och hur fungerar det?

Efterlevandeskydd - så fungerar det

Ekonomiskt stöd för familjen

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för det ekonomiska stöd som går till familjen vid dödsfall. Man kan se efterlevandeskyddet som en slags livförsäkring, även om det skiljer sig ganska mycket från en vanlig livförsäkring. Syftet med efterlevandeskyddet är att skydda efterlevande.   

Hur får jag efterlevandeskydd i min försäkring?

Du kan ofta välja att teckna ett efterlevandeskydd i din tjänstepension eller privata pensionsförsäkring. Skyddet är inte gratis utan du betalar för det genom att du själv får lite mindre egen pension. 

Hur vet man om att man har efterlevandeskydd?

Har du tjänstepension så kan du ha olika slags skydd vid dödsfall. Titta vad som står i dina försäkringsbrev och årliga värdebesked. 

Vad kostar ett efterlevandeskydd?

Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har kan det kosta olika. På konsumenternas.se kan du räkna ut vad det kostar just för dig. 

När är det bra med efterlevandeskydd? 

De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga. Eller där du vill ge din efterlevande partner ett extra ekonomiskt tillskott. 

Hur ändrar man sin tjänstepension?

Kontakta ditt tjänstepensionsbolag om du vill skaffa skydd vid dödsfall eller ta bort det skydd du har. Du hittar kontaktuppgifterna på dina värdebesked. 

Du kan också logga in på minpension.se Öppnas i nytt fönster för att läsa mer om din tjänstepension.

Olika sorters efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina förmånstagare får det du sparat ihop om du skulle avlida. Beloppet varierar beroende på hur mycket du hunnit spara sedan försäkringen tecknades.

  • Behöver din familj den ekonomiska trygghet som återbetalningsskyddet ger?
  • Du betalar ingen avgift, men återbetalningsskyddet påverkar din pension.
  • Varar som längst 20 år.

Familjeskydd

Med familjeskydd betalas ett förutbestämt belopp ut till dina förmånstagare om du avlider. Det finns olika nivåer av familjeskydd beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör.

  • För dig med familj.
  • Kan betalas ut månadsvis till dina förmånstagare.
  • Kostnad beror bland annat på ålder och utbetalningstid.

Frågor och svar

Mer om pension

 hållbara fonder - Handelsbanken.se

Orange kuvertet

Vad står det egentligen?

 - Handelsbanken.se

När kan man gå i pension?

Hur man kan tänka kring pensionsåldern.

- Handelsbanken.se

Påverka pensionen

Börja med eget sparande.