Allmän pension

Vad är allmän pension egentligen, och hur fungerar det? Här lär du dig grunderna.

Vad är allmän pension?

Allmän pension är en av de tre delarna som utgör din totala pension. De andra två delarna är tjänstepension och eget pensionssparande. Staten betalar ut allmän pension till dig som bor och jobbar i Sverige. Grunden i den allmänna pensionen består av alla inkomster du betalar skatt för. Det är inte bara inkomst från arbete som räknas med, utan också andra typer av ersättning som till exempel föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Vad ingår i allmän pension?

Den allmänna pensionen består av:

Men det finns också andra delar som kan utgöra den allmänna pensionen, beroende på när du är född och vad för typer av inkomst du haft genom åren.

För dig som är född 1937 eller tidigare
Om du är född 1937 eller tidigare så kan din allmänna pension också bestå av:

 • Tilläggspension

 • Inkomstpensionstillägg 

 • Garantipension

För dig som är född 1938-1953
Om du är född mellan 1938 och 1953 kan din allmänna pension också bestå av:

 • Tilläggspension

Hur fungerar allmän pension?

Av din pensionsgrundande inkomst avsätts 18,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp till den allmänna pensionen varje år. Den största delen går till inkomstpensionen och resten till premiepensionen.

Inkomster som inkluderas i den allmänna pensionen:
 • Lön
 • Studiemedel
 • Föräldrapenning
 • Sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Ersättning från a-kassa
 • Pensionsrätt för värnplikt eller annan plikttjänst
Handelsbanken.se

Hur ser din pension ut?

Hos Pensionsmyndigheten kan du logga in och se de olika delarna som utgör just din pension.

Vad påverkar hur stor min allmänna pension blir?

 1. Lön och andra ersättningar

  Det är inte bara lön från arbete som utgör ditt pensionsunderlag utan det kan också handla om inkomst i form av , sjuk- eller aktivitetsersättning eller a-kassa. 
 2. Arbetstid

  Hur länge du arbetat och huruvida du arbetat heltid eller deltid påverkar din allmänna pension. 
 3. Inkomstnivå

  Den allmänna pension har visserligen ett intjänandetak, men vilken inkomstnivå du har påverkar fortfarande din pension.
 4. Pensionsålder

  Fler aktiva år i arbetslivet ökar pensionen, så när du väljer att gör skillnad.
 5. När du är född

  Beroende på vilket år du är född kan du tillhöra olika pensionssystem och ha rätt till olika typer av ersättning.

Läs mer om pension

walking along the road - Handelsbanken.se

Få koll på pensionen

Vi hjälper dig få överblick över pensionen och komma igång med sparandet.

Handelsbanken.se

Hur mycket ska man spara till pensionen? 

Det är inte enkelt att veta hur mycket man behöver spara själv till pensionen. Och finns det annat att göra? 

Handelsbanken.se

Om tjänstepension

Hur mycket borde man egentligen ha i tjänstepension och vad påverkar den?