Vad händer med dödsboets banktjänster?

Så här gör ni med den avlidnas banktjänster

Hur vet vi vilka banktjänster den avlidna hade?

När Skatteverket har registrerat dödsfallet nås Handelsbanken av informationen inom ett par dagar. Vi skickar då ut ett saldo-och räntebesked till den adress vi har registrerad hos oss. I beskedet visas en förteckning över aktuella banktjänster per den avlidnas dödsdag. 

Banken avslutar automatiskt

  • Kort
  • Internetbanken och mobilappen
  • Stående överföringar
  • E-faktura
  • BankID
  • Privatgiro

Annat som upphör automatiskt

Fullmakter upphör att gälla och dispositionsrätt för god man, förvaltare samt uttagsberättigad tas bort.

Vad gäller för autogiron? 

Autogiron tas inte bort automatiskt. De måste avslutas hos tjänsteleverantören för att kostnaden ska upphöra. 

Vad händer med banktjänsterna efter ett dödsfall?

Konton

Alla konton som en person haft övergår i dödsboet. Från den avlidnas konto kan vissa löpande räkningar som är ställda till den avlidna eller till dödsboet betalas, till exempel hyra, avgift för bostadsrätt, el och telefon. 

Begravningskostnader kan också betalas från den avlidnas tillgångar. Dödsboets tillgångar är i övrigt låsta till det är dags för arvskifte.

Fonder och värdepapper

Fonder och värdepapper kan genom överenskommelse i arvskifteshandling övergå till dödsbodelägare. Antingen som värdepapper eller genom att ni inför arvskiftet säljer dem. 

Kom ihåg att det vid försäljning kan det bli realisationsvinst/förlust. 

Om du önskar råd om just din situation - kontakta oss.

Lån och krediter

Lån och krediter övergår i dödsboet tills att arvskiftet gjorts. Räntekostnader ställs till dödsboet. 

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och det är fastställt vilka som är dödsbodelägare, kan ni gemensamt besluta om ni vill lösa de lån som finn med eventuella tillgångar. 

Om det vid bolån finns en medlåntagare som vill behålla lånet och egendomen som hör till, behöver den personen ansöka om att få ta över bolånet. Är du redan kund loggar du in Öppnas i nytt fönster och ansöker där. För den som inte är kund i Handelsbanken än går det bra att ansöka om ett nytt bolån här. 

Bankfack

Hade den avlidna ett bank- eller servicefack? Då behöver en inventering av facket göras inför bouppteckningsförrättningen. Här kan finnas tillgångar och även testamenten.

Kontakta bankkontoret där facket finns för att boka en tid för inventering.